Arbeidsplasser og verdiskaping i Øst-Afrika gir intern stolthet i Norge

Mester Grønn er Norges største importør av Fairtrade-blomster

Mester Grønn har importert roser fra Øst-Afrika siden 1999, og er i dag Norges største importør av Fairtrade-merkede blomster. Salg av Fairtrade-merkede blomster bidrar til arbeidsplasser og utvikling i Øst-Afrika, noe som skaper stolthet og motivasjon hos Mester Grønn-ansatte i Norge.

Mester Grønn er Norges største heleide blomsterkjede med over 100 butikker fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Årlig importerer Mester Grønn mange millioner Fairtrade-sertifiserte blomsterstilker fra Kenya, Etiopia, Uganda og Tanzania, og bidrar gjennom dette til anstendige arbeidsplasser for tusenvis av arbeidere.

- Vi i Mester Grønn har erfart at handel er et fantastisk instrument til utvikling. Handel stiller ingen i forlegenhet, og selger og kjøper møter hverandre som likeverdige partnere, sier Erling Ølstad, administrerende direktør i Mester Grønn.

Økt verdiskaping i Øst-Afrika

Alle afrikanske roseplantasjer Mester Grønn handler med, er Fairtrade-sertifisert. Dette innebærer at det er stilt krav om trygge arbeidsforhold, beskyttelse av miljøet og bedre lønninger Mester Grønn betaler flere millioner norske kroner årlig i såkalt, Fairtrade-premium, en ekstra pott penger som de ansatte etter demokratiske beslutninger investerer i utviklingstiltak som kommer alle arbeiderne til gode.

- Ved de Fairtrade-sertifiserte blomsterplantasjene i Øst-Afrika som vi handler med, brukes Fairtrade-premiumen ofte til kompetansebygging for de ansatte, som sykurs og lese- og skriveopplæring. Dette gjør det mulig for arbeiderne å skape flere arbeidsplasser i lokalsamfunnet i form av småbedrifter som syr klær, lager og selger mat og lignende, forteller Erling Ølstad.

I tillegg blir stadig flere av bukettene Mester Grønn selger bundet sammen ved plantasjene i Øst-Afrika fremfor i Europa. Dette bidrar til enda flere arbeidsplasser og økt verdiskaping i produksjonslandet.

Intern stolthet

Direktør Erling Ølstad er overbevist om at bedriftens tydelige verdier og Fairtrade-engasjementet bidrar til en god internkultur og mer motiverte medarbeidere.

- En del av salgssummen går til prosjekter som betyr at mennesker får en endret hverdag og en forandring i livet sitt – det skaper stolthet. Vi får både motiverte medarbeidere og søkere som ønsker å jobbe hos oss nettopp fordi vi har tydelige verdier og tenker langsiktig rundt bærekraft og etisk ansvar, forteller Ølstad.

Fremmer kvinners rettigheter

Flertallet av de ansatte i den østafrikanske blomsterindustrien er kvinner, og Erling Ølstad ser viktigheten av å styrke kvinners stilling i samfunnet.

- Det er kvinner som i stor grad bærer Afrika frem og tar ansvar både for familien og seg selv. Afrikanske kvinner er hardtarbeidende, og de ønsker stabile liv, at barna skal få skolegang og familien et helsetilbud, forteller Erling Ølstad.

Ved Fairtrade-sertifiserte plantasjer har de ansatte krav på faste ansettelser og ordnede arbeidstider, faste lønnsutbetalinger, rett til å fagorganisere seg og bruk av beskyttelsesutstyr i omgang med sprøytemidler er pålagt. Det er forbud mot at gravide og ammende kvinner håndterer sprøytemidler, og fødselspermisjonen på tre måneder og ammepauser er spesielt viktig for de mange kvinnelige ansatte.

Fairtrade jobber også med lokale partnere for å styrke kvinners rettigheter og motarbeide trakassering ved blomsterplantasjer. For eksempel gikk Fairtrade Africa, the Kenya Flower Council og organisasjonen Workers’ Rights Watch i 2016 sammen om å utarbeide og lansere retningslinjer for bekjempelse av seksuell trakassering i kenyansk blomsterindustri. Dette kan du lese mer om her.

"Mester Grønn er stolt av å støtte Fairtrade. Vi skaper glede i alle hjem, er vår visjon. Det er en visjon vi prøver å leve opp til hver dag. Vi vil skape glede i ditt hjem, i våre hjem, og ikke minst i hjemmene til dem som produserer blomster og varer for oss. Når man tenker på hvilken betydning blomsterproduksjon har for noen av verdens fattigste land, kan kjøp av blomster virkelig skape glede."

Erling Ølstad, Daglig leder, Mester Grønn