Bedrifter

Fairtrade er et verktøy for bedrifter som vil redusere risikoen for medvirkning til brudd på menneskerettigheter og bidra til bærekraftig utvikling i egen verdikjede. Det finnes ulike programmer for råvarehandel og produktmerking.

Risikoreduksjon og utvikling

Fairtrade reduserer risiko for menneskerettighetsbrudd og bidrar til bærekraftig utvikling.

Les mer

Ansvar er lønnsomt

Fairtrade-handel skaper verdi for bønder, arbeidere og kommersielle aktører.

Les mer

Produktmerking

Det finnes flere muligheter for kjøp av råvarer og Fairtrade-merking av produkter.

Les mer