Bomull

Bøndene og arbeiderne i Fairtrade-systemet

Verdensmarkedsprisen på bomull har i løpet av de siste årtiene sunket, noe som har resultert i at bønder og arbeidere har fått dårligere muligheter til å forsørge seg på bomullsproduksjon.

Økt bruk av syntetstoffer kombinert med høye subsidier til amerikansk, europeisk og kinesisk bomullsproduksjon har ført til lave priser på bomull og gjort livet vanskelig for mange bomullsbønder i Asia og Afrika.

Ved å selge på Fairtrade-markedet får bomullskooperativene sikkerhet og stabile inntekt, i tillegg til at Fairtrade-premiumen brukes til utbygging av lokalsamfunn og effektivisering av produksjonsmidlene. Fairtrades miljøstandarder, som blant annet krever minsket bruk av sprøytemidler og tiltak mot jorderosjon, fører til bedre helse og livskvalitet både for bomullsbøndene og menneskene som lever i områdene.

Trykk på markørene i kartet under for å lese mer om hvordan Fairtrade-sertifisering har bidratt positivt til bønders og arbeideres liv. (På engelsk)

Utvalg av Fairtrade-sertifiserte produsentorganisasjoner
Chetna Organic Agriculture Producer Company Ltd (COAPCL)
Ort/Land
Secunderabad, India

FLO-ID
4018

Chetna Organic Agriculture Producer Company Ltd (COAPCL), known as Chetna Organic, is a Fairtrade certified producer organization that supports more than 15,000 cotton farmers in India.

Fairtrade-bomull

Fairtrade-standardene er omfattende og stiller både økonomiske, sosiale og miljømessige krav til produksjon av og handel med alle de over 300 råvarene det finnes Fairtrade-standarder for.

Les mer

Fairtrade-standarder

Standarder for bærekraftig råvareproduksjon, tryggere arbeidsforhold og mer rettferdig handel med råvarer.

Les mer