Sukker

Sukker er en av verdens viktigste råvarer, men dette gjenspeiles ofte ikke i levekårene til dem som dyrker det. Fairtrade-sertifisering gir bøndene rett til å få inntil 60 % av betalingen på forhånd, noe som gjør det lettere å investere og planlegge fremtiden.
1721

Som så mange andre råvarer, er også sukker preget av ustabile priser.  Da Coca-Cola på 1980-tallet erstattet sukkeret i sine leskedrikker med en maisbase, førte det til et stort overskudd på verdensmarkedet, og prisene stupte; mellom 1980 til 2000 falt realverdien med hele 76%. I tillegg må små sukkerbønder i utviklingsland konkurrere med høyt subsidiert sukkerindustri i industriland. 

Fairtrade-sertifiserte kooperativer som består av sukkerbønder har rett på 60% av betalingen på forskudd, slik at de kan investere og planlegge fremtiden. De får også en premium-pris i tillegg til den råvarebetalingen, og med denne kan de forbedre både lokalsamfunn og produksjonsprosesser. Her kan du lese mer om Fairtrade-standardene og Fairtrade-premium.