Ris

Vestlig subsidiering til egen risproduksjon er blant årsakene til lav råvarebetaling til risbønder i Asia. Ved å se etter Fairtrade-merket når du handler ris, bidrar du til at bønder i land som India og Thailand får solgt råvarene de dyrker til en mer rettferdig pris.
1678

Ris er verdens mest spiste matvare; cirka 400 millioner tonn dyrkes og spises hvert år, og det antas at over en milliard mennesker lever av å dyrke ris. Flesteparten av disse er småskalabønder i fattige land, som til tross for høy etterspørsel på verdensmarkedet, har lav inntekt og sliter med å få endene til å møtes. Ofte blir bøndene tvunget til å selge avlingene sine for mindre enn det koster å produsere dem. Dette skyldes blant annet at industriland som Japan og USA subsidierer sine egne risbønder, som så kan selge risen sin til svært lave priser på det internasjonale markedet. Mange risbønder i utviklingsland sliter dessuten med stor gjeld etter å ha måttet kjøpe stiklinger og kunstgjødsel, og blir tvunget til å selge rismarkene de eier.

Småbønder som er med i Fairtrade-sertifiserte kooperativer får en bedre og mer stabil inntekt, og det at de kan få inntil 50% av kjøpesummen på forhånd gjør det mulig for flere å beholde jorda. Fairtrade-premiumen blir ofte brukt til mikrokreditt, helsetilbud, eller utstyr som gjør produksjonen mer effektiv. Her kan du lese mer om Fairtrade-standardene og Fairtrade-minimumspris og -premium.