Krydder

Krydder dyrkes ofte av småbønder som har fått merke at prisen på råvaren har falt drastisk de siste 20 årene. Fairtrade-sertifisering innebærer at bøndene står sterkere sammen i kooperativer, og at de oppnår en bærekraftig råvarebetaling.
1686

Krydder, som for eksempel pepper, vanilje og kanel, dyrkes hovedsakelig av småbønder i fattige land, spredt over store områder. Når det meste av handelen med krydder domineres av to store selskaper, er det ikke vanskelig å forstå at bøndene ikke har lett for å nå gjennom med sine argumenter for en betaling som dekker produksjonskostnader og samtidig gir en inntekt det går an å leve av. I dag er prisen på svart pepper, det mest brukte krydderet i verden, lavere enn den var i 1990.

Gjennom å danne kooperativer og ha Fairtrade-sertifisering, står bøndene sterkere i møte med oppkjøpere, og Fairtrade-minimumsprisen har gitt mange krydderbønder en mer stabil inntekt. I tillegg har Fairtrade-premiumen bidratt til helsetjenester, utdanningsstipender og mange andre tiltak som kommer kooperativmedlemmene til gode. Her kan du lese mer om Fairtrade-standardene og Fairtrade-minimumspris og -premium

Fairtrade-sertifiserte krydderkooperativer finnes blant annet i India, Sri Lanka, Elfenbenskysten, Ghana og Madagaskar.