Kaffe

Fairtrade-systemet ble opprettet i 1988 for å verne kaffebønder mot de kraftig svingende internasjonale råvareprisene. Med Fairtrade-kontrakter og Fairtrade-premuim vet bøndene hva de kommer til å få i betaling for kaffen neste måned og at de kommer til å ha en inntekt neste år - noe som gjør det lettere å planlegge fremtiden.
1666

Etter olje er kaffe verdens mest omsatte råvare, og det er ikke vanskelig å forestille seg at kaffehandel er "big business" og omhandler store verdier. For bøndene som dyrker kaffen er kaffe allikevel ofte ikke et godt levebrød; kaffeproduksjon er nemlig svært arbeidsintensivt og gir ofte liten økonomisk avkastning.

Historisk sett har verdensmarkeds-prisen på kaffe svingt voldsomt i perioder, prisene har endret seg dramatisk fra en uke til den neste, og dette gjør bøndene enda mer sårbare. Når du ikke vet vet hvor mye du kan regne med å tjene de neste månedene og årene, er det vanskelig å planlegge og investere. Bønders manglende kjennskap til hva råvaren deres er verdt, kyniske oppkjøpere som betaler alt for lave priser, og mange mellomledd fra bonde til butikk er også en sentral del av forklaringen på hvorfor mange kaffebønder lever i stor fattigdom.

Fairtrade-standardene for handel med kaffe gjør hverdagen mer trygg og forutsigbar for kaffebønder i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Fairtrade-minimumsprisen og -premiumen gir større forutsigbarehet om inntekt og gjør det mulig å planlegge framtiden. Krav til tryggere arbeidsforhold, demokratisk organisering og bruk av Fairtrade-premiumen til tiltak som kommer hele kooperativet til gode, fører til positiv utvikling i lokalsamfunnene. Her kan du lese mer om Fairtrade-standardene og Fairtrade-minimumspris og -premium.

Her ser du en sammenligning mellom verdensmarkedsprisen og Fairtrade-prisen på kaffe fra 1989 til 2007.

Innenfor kaffe sertifiserer Fairtrade kun kooperativer bestående av selvstendige bønder, ikke store plantasjer.

Ønsker du å lese mer om hvordan Fairtrade-sertifiserte kaffebønder har det, finner du guatemalske Cesars historie her.

Den Fairtrade-merkede kaffen du kan kjøpe i Norge kommer blant annet fra Peru, Brasil, Guatemala og Etiopia.