Bomull

Økt bruk av syntetstoffer kombinert med høye subsidier til amerikansk, europeisk og kinesisk bomullsproduksjon har ført til lave priser på bomull og gjort livet vanskelig for mange bomullsbønder i Asia og Afrika.
1683

Rundt 100 millioner husstander i over 70 land er involvert i bomullsproduksjon. Dyrking av bomull er spesielt en viktig inntektskilde i Vest- og Sentral-Afrika, India, Pakistan og Sentral-Asia. Men det produseres også bomull i rike land, og bøndene som dyrker her er ofte subsidiert av staten. Dermed har de anleding til å selge råvarene sine for svært lave priser - ofte for mindre enn det koster å produsere dem - og den generelle prisen på verdensmarkedet faller som et resultat. Dette betyr at bønder i land som ikke gir subsidier, ikke får solgt bomullen sin til bærekraftige priser.

Store skader på både menneske og miljø er en annen side ved bomullsproduksjon som gjør livet vanskelig for mange mennesker i utviklingsland. Bomullsdyrking står for noen av de verste miljøskadene i jordbruk; det sies at en fjerdedel av alle sprøytemidler i verden brukes på bomullsavlinger. I tillegg til at giftene forurenser atmosfære, jordsmonn og vann betydelig, dør ifølge FN 20 000 mennesker i året av sprøytemiddelforgiftning i bomullsindustrien, andre organisasjoner mener tallet er mye større. Greenpeace sier at 80% av barn som vokser opp rundt bomullsplantasjer lider av problemer med sentralnervesystemet. 

I 2004 introduserte Fairtrade en minimumspris og Fairtrade-premium på bomull. Ved å selge på Fairtrade-markedet får dermed bomullskooperativene sikkerhet og stabile inntekt, i tillegg til at Fairtrade-premiumen brukes til utbygging av lokalsamfunn og effektivisering av produksjonsmidlene. Fairtrades miljøstandarder, som blant annet krever minsket bruk av srpøytemidler og tiltak mot jordererosjon, fører til bedre helse og livskvalitet både for bomullsbøndene og menneskene som lever i områdene.