Blomster

En stor andel av blomstene som selges i Norge dyrkes av kvinner i utviklingsland. På Fairtrade-sertifiserte plantasjer får kvinnene svangerskapspermisjon og rett til å fagorganisere seg.
1728

I land som Kenya, Tanzania, Colombia og Ecuador dyrkes blomster ofte under dårlige og farlige arbeidsforhold. Jobbene er dårlig betalt og kontraktene midlertidig, mens fagorganisering ofte kan lede til oppsigelse. 12-timersskift og omgang med giftige kjemikalier uten beskyttelse er virkeligheten for mange arbeider i verdens blomsterindustri - de fleste av dem kvinner. Også miljøet tar ofte skade av rosedyrking; elver og innsjøer forurenses av kjemikalier som slippes ut, og jorda utarmes av blomsterproduksjonen.

På Fairtrade-sertifiserte blomsterplantasjer har de ansatte krav på faste ansettelser, lønnsutbetaling til faste tider, retten til å fagorganisere seg står sentralt, og bruk av beskyttelsesutstyr i omgang med sprøytemidler er pålagt. kravene om minst to måneders fødselspermisjon og forbud mot at gravide håndterer sprøytemidler er viktig for de mange kvinnelige ansatte. Hva Fairtrade-premiumen skal brukes til bestemmes av alle arbeiderne i demokratisk fellesskap, og veldig ofte velger de å bruke den på skole, barnehager, helsetilbud og livsforsikringer. De strenge miljøkravene som inngår i Fairtrade-standardene begrenser dessuten bruken av sprøytemidler og krever rensing av eventuelt utslippsvann. Her kan du lese mer om Fairtrade-standardene og Fairtrade-premium.

Neste gang du skal handle en rosebukett til en du er glad i - se etter det lille merket som gjør en stor forskjell!

P.S.: Trodde du at det var mer forurensende å fly roser fra Afrika til Norge enn å dyrke dem i norske drivhus? En norsk studie har vist at det er omvendt: oppvarming av norske drivhus fører til større klimautslipp en flyfrakt av roser fra Afrika dyrket uten oppvarming.