Banan

Banan er en av verdens mest spiste matvarer, men ofte får den som har dyrket frukten bare cirka 20% av det forbrukere betaler for den i butikken. Mange store plantasjer bruker også enorme mengder sprøytemidler som skader arbeidernes helse.
1874

Bananhandel har en spesiell historie, hvor store handelsselskaper har hatt sterk innvirkning på myndighetene i de landene hvor banan dyrkes. Selv om dette bildet har endret seg, har de fem største selskapene fremdeles hånd om 80 % av bananhandelen. 

De siste årene har prisen på banan sunket, og mange bananbønder som dyrker i liten skala har en for lav inntekt til å kunne drive gårdene sine godt og samtidig betale maten, medisinen og skolegangen en familie har behov for. Det er anslått at bondens inntekt tilsvarer cirka 20% av det du betaler for en banan i butikken.

Mange steder dyrkes banan på store plantasjer. Arbeiderne der jobber ofte 12-14 timer i døgnet uten overtidsbetaling, har korte kontrakter, og fagorganisering blir flere steder slått hardt ned på. På mange plantasjer brukes store mengder sprøytemidler, noe som går ut over helsa til arbeiderne, folk og dyr i næromårdet og naturressurser.

I Fairtrade-sertifiserte banankooperativer og -plantasjer stilles det høye krav til bedre arbeidsforhold, arbeiderrettigheter og beskyttelse av miljøet. Kooperativene har mer forutsigbar økonomi på grunn av Fairtrade-minimumsprisen og langsiktige handelskontrakter. Bøndene og plantasjearbeiderne forvalter i demokratisk fellesskap den såkalte Fairtrade-premiumen, og mange har brukt den til skolebygninger, helsetilbud og sykler så de ansatte kan komme seg raskere til og fra jobben.

Les mer om Fairtrade-standardene og Fairtrade-minimumspris og -premium her.

Her kan du lese historien om hvordan bananbonden Robinson Erique i Equador fikk en ny og lønnsom hverdag etter at han meldte seg inn i det Fairtrade-sertifiserte kooperativet El Guabo og la om til økologisk drift.

Alle Fairtrade-sertifiserte bananer som selges i Norge er også økologisk-sertifisert.

 

bananaksjon

 

 

 

 

 

 

 

 

bananaksjon (171.5kb)

Oppdatert 11/10 - 2011