Produktenenes opprinnelse

Les om hvor råvarene kommer fra.

Banan

Banan er en av verdens mest spiste matvarer, men ofte får den som har dyrket bananen bare ca. 20 % av det bananen selge for i butikken. Mange store plantasjer bruker enorme mengder sprøytemidler som skader arbeidernes helse.

Blomster

En stor andel av blomstene som selges i Norge dyrkes av kvinner i utviklingsland. På Fairtrade-sertifiserte plantasjer får kvinnene svangerskapspermisjon og rett til å fagorganisere seg.

Bomull

Økt bruk av syntetstoffer kombinert med høye subsidier til amerikansk, europeisk og kinesisk bomullsproduksjon har ført til lave priser på bomull og gjort livet vanskelig for mange bomullsbønder i Asia og Afrika.

Frukt

Mye av frukten vi spiser fersk og drikker som juice dyrkes av bønder og arbeidere i utviklingsland. Arbeidere opplever dårlige arbeidsforhold og lave lønnninger, og for mange småbønder gjør økte hygienekrav det vanskelig å drive lønnsomt.

Juice

En stor andel av frukten vi spiser og drikker i juicen vår dyrkes av bønder og arbeidere i utviklingsland. Bønder og arbeidere ved Fairtrade-sertifiserte fruktkooperativer og plantasjer får selv muligheten til å bekjempe fattigdom, styrke sin posisjon og skape sin egen fremtid.

Kaffe

Fairtrade-systemet ble opprettet i 1988 for å verne kaffebønder mot de kraftig svingende internasjonale råvareprisene. Med Fairtrade-kontrakter og Fairtrade-premuim vet bøndene hva de kommer til å få i betaling for kaffen neste måned og at de kommer til å ha en inntekt neste år - noe som gjør det lettere å planlegge fremtiden.

Kakao

Kakaoen i norsk sjokolade dyrkes hovedsakelig av småbønder i de afrikanske landene Ghana og Elfenbenskysten. Fattigdom og barnearbeid er virkeligheten for mange av bøndene og deres familier, en virkelighet Fairtrade-systemet bidrar til å bekjempe.

Krydder

Krydder dyrkes ofte av småbønder som har fått merke at prisen på krydder har falt drastisk de siste 20 årene. Fairtrade-sertifisering innebærer at bøndene står sterkere sammen i kooperativer og at de får en bærekraftig råvarebetaling.

Ris

Vestlig subsidiering til egen risproduksjon er blant årsakene til lav råvarebetaling til risbønder i Asia. Ved å se etter Fairtrade-merket når du handler ris, bidrar du til at bønder i land som India og Thailand får solgt risen de dyrker til en mer rettferdig pris.

Sukker

Sukker er en av verdens viktigste råvarer, men dette gjenspeiles ofte ikke i levekårene til dem som dyrker det. Fairtrade-sertifisering gir bøndene rett til å få inntil 60 % av betalingen på forhånd, noe som gjør det lettere å investere og planlegge fremtiden.

Te

På Fairtrade-sertifiserte te-plantasjer skal arbeiderne ha faste kontrakter, arbeidsforhold som oppfyller ILO-konvensjonene og motta minst nasjonal minstelønn.

Vin

Vindruer dyrkes ofte av arbeidere som har lave lønninger og ikke får lov til å fagorganisere seg. På Fairtrade-sertifiserte vingårder har arbeiderne rett til organisasjonsfrihet, tryggere arbeidsforhold og minst nasjonal minstelønn.