Ansatte

Stiftelsen Fairtrade Norge

Fairtrade Norge har en fast stab på 7 personer, i tillegg til prosjektansatte.

 

Ansatte i Fairtrade Norge

Annabelle Lefébure-Henriksen

+47 944 25 980

Helle Mjøs

+47 971 26 401

Andrés López

+47 921 61 531

Line Wesley-Holand

+47 901 45 790

Hans-Martin Førsund

+47 404 01 203

Cathrine M. Berg-Nielsen (permisjon)

Sara Zgolli

+47 400 58 458

Odd Michael Stavnes

+47 913 69 069

Guro Glavin (permisjon)

 

Fairtrade Norges styre:

  • Cathrine Dehli. Styreleder. Privat.
  • Terje Vigtel. Nestleder. Privat.
  • Hildegunn Gjengedal. Styremedlem. Representerer Bondelaget.
  • Camilla Kim Kielland. Styremedlem. Privat.
  • Nina Schefte. Styremedlem. Privat.
  • Trude Ertersvåg. Styremedlem. Privat.
  • Guro Glavin. Styremedlem. Ansattes repres. Fairtrade Norge.
  • Espen Holm Jensen. Varamedlem. Privat.
  • Siri Luthen. Varamedlem. Representerer Forum.
  • Jon Olav Bjergene. Varamedlem. Representerer Handel og Kontor.