Hvordan fungerer Fairtrade-systemet?

Fairtrade er en internasjonal merkeordning som gjennom handel styrker bønder og arbeidere i fattige land. Med mer rettferdige handelsbetingelser kan bønder og arbeidere selv bekjempe fattigdom.
1144

Mable Matetsu, 37 år, Ghana

Fairtrade er en internasjonal merkeordning som gjennom handel styrker bønder og arbeidere i fattige land. Fairtrade-standardene sikrer bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser, slik at det over tid blir mulig å investere i produksjon, lokalsamfunn og en bærekraftig framtid. Med mer rettferdige handelsbetingelser kan bønder og arbeidere selv bekjempe fattigdom. 

Fairtrade-merking av produkter gjør det mulig for importører og forbrukere å bidra til mer rettferdig handel og utvikling i fattige land.

Fairtrade-systemet er bygget opp rundt et sett internasjonale standarder for organisering i kooperativer, trygge arbeidsforhold, arbeiderrettigheter og bærekraftig råvarebetaling. Over tid bidrar Fairtrade-standardene til at den enkelt bonde og arbeider får mer makt over sine egne levebetingelser og til at en positiv utvikling kan finne sted i lokalsamfunn i utviklingsland. 

Kooperativer og plantasjer i utviklingsland
Det finnes over 1200 Fairtrade-sertifiserte kooperativer og plantasjer i 74 land i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Om lag 1,4 millioner bønder og arbeidere jobber i kooperativene og plantasjene, og teller man med familiene deres er det ca. 6 millioner mennesker som nyter direkte godt av Faritrade-systemet.

Fairtrade-standardene sier at selvstendige bønder skal organiseres i kooperativer, og både bønder og plantasjer må oppfylle en rekke kriterier for gode og trygge arbeidsforhold, arbeiderrettigheter og bekyttelse av miljøet. Noen kriterier må være oppfylt fra dag én, andre kriterier jobber man seg frem mot innen ett, to eller tre år etter sertifisering, ofte med veiledning fra Fairtrades stedlige representanter. Forholdene ved Fairtrade-sertifiserte kooperativer og plantasjer kan arte seg ulikt alt etter hvilket land og produkt det er snakk om, hva som var utgangspunktet da man ble sertifisert, hvor lenge man har vært sertifisert, og hvor stor andel av den totale produksjonen sin man får solgt til "Fairtrade-importører".

Fairtrade jobber for å skape økt markedsadgang for kooperativer/plantasjer og stiller krav til demokratisk organisering, bedre arbeidsforhold og mer rettferdige handelsbetingelser. Bedre økonomi og arbeidsforhold gjør det mulig for bønder og arbeidere å ta styring over sine egne liv, planlegge framtiden og bidra til positiv utvikling i lokalmiljøet.

For de fleste råvarer har Fairtrade fastsatt en minimumspris som kooperativene/plantasjene minst skal få betalt, og i tillegg må importørene betale en såkalt Fairtrade-premium - en ekstra pott penger som bødenen/arbeiderne bruker til utviklingstiltak i lokalmiljøet eller produksjonsutstyr. Mange velger å bruke Fairtrade-premiumen på skolebygg, barnehager, brønner, mikrokreditt eller livsforsikringer. Her kan du lese virkelige historier om hvordan Fairtrade-sertifisering har bidratt positivt til bønders og arbeideres liv.

Les mer om Fairtrade-standardene for kooperativer og plantasjer her.


Importører i våre markeder
Handelsaktører som vil handle mer rettferdig og sette Fairtrade-merket på produktene som en veiledning til forbrukere, må kjøpe råvarene fra Fairtrade-sertifiserte kooperativer eller plantasjer. I tillegg til å minst betale den fastsatte minimumsprisen og Fairtrade-premiumen til bøndenen/arbeiderne, skal handelen foregå så direkte som mulig, og de ferdige produktene merkes med Fairtrade-merket. Her kan du lese mer om resten av Fairtrade-standardene for handelsleddene.

Her er et eksempel på hvordan minsteprisen for kaffe fungerer. Den lyseblå grafen viser Fairtrade minstepris, mens den mørkeblå grafen viser den svingete markedsprisen på kaffe. Når markedsprisen er veldig lav, mottar de Fairtrade-sertifiserte bøndene Fairtrade minstepris. Når markedsprisen er over minstepris, mottar de markedspris. I tillegg betaler importøren premium til kooperativet/plantasjen. På kaffe er minsteprisen 140 cents per pund og premium er 20 cents per pund (1 pund=0,45kg)

Kaffepriser

 

Fairtrade-merketFairtrade sertifiserings-merke
Fairtrade-merket går som en rød tråd gjennom hele Fairtrade-systemet. Det brukes til å identifisere produktene på ferden fra dyrking til butikk, og fungerer som forbrukeres veiviser til produkter som er produsert og handlet etter Fairtrade-standardene. Merket viser en person som står med armen løftet, det symboliserer optimisme hos bønder/arbeidere og forbrukermakt. Den blå himmelen symboliserer håp, det grønne gresset betyr vekst.


 

Relevante lenker

Fairtrade-standardene

Merkeordningen Fairtrade er bygget på et sett med standarder som skal følges av både dem som dyrker råvarene og av dem som handler med dem.

Sporbarhet

I Fairtrade-systemet er det et krav at råvarene skal være fullt sporbare gjennom hele verdikjeden.

Ny Fairtrade-modell åpner for nye salgsmuligheter

Nytt handelsprogram for kakao, sukker og bomull gir nye salgsmuligheter for Fairtrade-bønder. Fairtrade lanserer nå et nytt handelsprogram som gjør det mulig for bønder å selge en større del av avlingen sin til Fairtrade-betingelser. Ni selskaper er allerede med i programmet.