Fairtrade International

Fairtrade er en internasjonal, ideell organisasjon som som gjennom handel styrker bønder og arbeidere i fattige land.
1145

Fairtrade er en internasjonal, ideell organisasjon som som gjennom handel styrker bønder og arbeidere i fattige land. Vi ønsker å endre verdenshandelen gjennom å sette krav til rettferdige betingelser for bøndene og arbeiderne som dyrker råvarene. Vi er ikke en part i handelen, men har satt krav hvordan en mer rettferdig handel skal foregå. Vår visjon er en verden der alle bønder og arbeidere kan nyte godt av sikre og bærekraftige levekår, utnytte sitt potensial og ha mer innflytelse over sin egen framtid.

Etter at Fairtrade ble startet av meksikanske kaffebønder og den nederlandske bistandsorganisasjonen Solidaridad  i 1988, har organisasjonen vokst til å bli en internasjonal organisasjon som er representert over store deler av verden.

Produsentnettverkene
Det jobber om lag 1,5 millioner bønder og arbeidere i Fairtrade-sertifiserte kooperativer og plantasjer i 74 land i Afrika, Asia og Latin-Amerika. På hvert kontinent er det dannet et såkalt produsentnettverk, en interesseorganisasjon for de Fairtrade-sertifiserte kooperativene og plantasjene.

Fairtrade-organisasjoner
19 Fairtrade-organisasjoner i  Europa, Canada, Japan, Australia og New Zealand jobber for å fremme Fairtrade i sine markeder. Organisasjonene oppfordrer sine importører til å handle med Fairtrade-sertifiserte kooperativer/plantasjer, og jobber med å gjøre Fairtrade kjent og etterspurt blant forbrukere og innkjøpere.


Fairtrade InternationalFLO besøker kooperativ i Kina_foto_Cassandre Maury
Fairtrades paraplyorganisasjon heter Fairtrade International (FLO). FLO utvikler Fairtrade-standardene og følger opp de Fairtrade-sertifiserte kooperativene og plantasjene. Kooperativeneog plantasjene tilbys informasjon, utdanning og veiledning om hvordan de best kan overholde Fairtrade-standardene og hvordan de kan finne nye markeder for sine produkter. Over 50 FLO-ansatte jobber utelukkende med oppfølging av kooperativer/planatsjer; 30 av dem er basert i Afrika, Asia og Latin-Amerika, mens 20 jobber ved FLOs kontor i Tyskland.

De tre produsentnettverkene og de 19 Fairtrade-organisasjonene har alle hver sin representant i Fairtrade Internationals generalforsamling.

 


Fairtrade-merkede produkter
Fairtrade-systemet er basert på at rettferdig handel med råvarer fører til utvikling. En forutsetning for at bønder og arbeidere skal nyte godt av Fairtrade-sertifisering er at forbrukere kjøper de Fairtrade-merkede produktene.

Salget av Fairtrade-merkede produkter har økt stort hvert år siden starten i 1988, og produktene selges nå i over 125 land. I 2013 ble det internasjonalt solgt Fairtrade-merkede produkter til en markedsverdi av ca. 5,5 milliarder Euro (45,2 milliarder kroner), noe som representerte en økning på 15 % fra 2012.

Relevante lenker