Reisen til julestjernen

Før julestjernen når frem til din stue, har den gjort en lang reise halve jorden rundt. I Uganda bidrar dyrking av julestjerner til en tryggere arbeidshverdag og utdanningstiltak for de ansatte ved blomsterplantasjen. Klimaet tjener også på at blomstene dyrkes i Afrika og ikke i norske drivhus.

Mange av plantene vi pynter våre hjem og hager med, gjør en lang reise før de ender opp hos oss. De Fairtrade-merkede julestjernene som selges i Norge for første gang i år, har levd mesteparten av sitt liv på en Fairtrade-sertifisert blomsterplantasje i Uganda. På Wagagai Ltd. jobber ca. 1500 ansatte, de fleste av dem kvinner, med å dyrke frem julestjerner og andre planter som eksporteres til Europa. Det tar ca. 70 uker å dyrke frem en liten julestjerneplante, en såkalt stikling, som så sendes til Norge. Ved to gartnerier på Østlandet får plantene vokse i omtrent 20 uker til, før de er store nok til å sendes ut til butikken.

Blomsterbransjen skaper millioner av arbeidsplasser i Øst-Afrika. Fairtrade bidrar til at arbeidsplassene blir tryggere og bedre, og jobber for at bedre handelsbetingelser og lønninger skal gi både plantasjene og de ansatte muligheten til å bidra til utvikling og næringsutvikling i lokalsamfunnet. Det varme klimaet i Øst-Afrika er gunstig for dyrking av blomster. Flere vitenskapelige studier viser at det er mer klimavennlig å dyrke blomster i soloppvarmede drivhus i Øst-Afrika og så frakte dem til Europa, enn å dyrke blomstene i strømoppvarmede drivhus i Europa.

Første Fairtrade-julestjerner i Norge

Den norske blomsterkjeden Mester Grønn er kjent for å selge Fairtrade-merkede roser, nelliker og andre snittblomster. Når de i år lanserer Fairtrade-merkede julestjerner, er de først ute i Norge med å selge Fairtrade-merkede potteplanter. - Vi er stolte av å utvide sortimentet vårt av Fairtrade-merkede blomster og sånn gi et enda større bidrag til blomsterarbeiderne som har dyrket frem disse flotte plantene for oss. Ved de sertifiserte blomsterplantasjene i Øst-Afrika som vi handler med, brukes «Fairtrade-pengene» ofte til kompetansebygging for de ansatte, som sykurs eller lese- og skriveopplæring. Dette gjør det mulig for de ansatte å skape flere arbeidsplasser i lokalsamfunnet i form av småbedrifter som syr klær, lager og selger mat og lignende, forteller Erling Ølstad, administrerende direktør i Mester Grønn.

 

Arbeiderne ved Wagagai Ltd. jobber i 70 uker med å dyrke frem en liten julestjerneplante som sendes til Norge og dyrkes videre her i 20 uker. Foto: Selecta One

Helsetjenester og levelønn

Plantasjen Wagagai Ltd. har i mange år finansiert en rekke velferdstjenester for de ansatte, blant annet et helsesenter med 50 ansatte som behandler rundt 40 000 pasienter i året, gratis måltider for de ansatte og vaksinasjonsprogram for de ansattes barn. Direktør Olav Boenders forteller at selskapet har en todelt motivasjon for å bruke godt over 2 millioner norske kroner årlig på helsesenteret og andre velferdstiltak for de ansatte.
- Vi føler et sosialt ansvar for våre ansatte og synes derfor det er riktig å bidra til at de får bedre og tryggere liv og helse. I tillegg er vi overbevist om at ansatte som har det bra, også jobber bedre og mer effektivt, noe som selvfølgelig er lønnsomt for selskapet, forteller Boenders.

Wagagai Ltd. har nylig oppnådd Fairtrade-sertifisering. I tillegg til at det da er verifisert at de oppfyller Fairtrades krav til arbeiderrettigheter og trygge arbeidsforhold, betyr det også at en del av salgssummen fra planter solgt med Fairtrade-merket på, går direkte til et Fairtrade-fond. Hvilke velferds- og utdanningstiltak fondet skal brukes på, er det de ansatte som bestemmer i demokratisk fellesskap. De ansatte ved Wagagai har ennå ikke vedtatt hva Fairtrade-fondet skal brukes til her, men utdanningsprosjekter og mikrolån er den vanligste bruken av Fairtrade-fondet ved blomsterplantasjer. Direktøren ved Wagagai forteller at plantasjeledelsen ønsker å bidra til å heve de ansattes lønninger betraktelig, og at de ser på konkrete muligheter for hvordan de kan jobbe seg i retning av levelønn.

Fakta om Fairtrade-standardene for blomsterplantasjer

Ved Fairtrade-sertifiserte blomsterplantasjer følges standarder for å sikre grunnleggende rettigheter for arbeiderne. Retten til organisasjonsfrihet, bedre arbeidsvilkår, lønnsvilkår og kontrakter, samt tiltak for helse og sikkerhet ivaretas ved farmene. En ekstra betaling, Fairtrade-premium, går direkte til arbeiderne og brukes til utviklingstiltak i lokalsamfunnet. Arbeiderne og deres familier drar nytte av investeringer i helsetiltak, utdanning, infrastruktur og samfunnsprosjekter. Beskyttelse av miljøet er også spesielt viktig ved blomsterproduksjon. Fairtrades miljøkriterier inkluderer standarder for å redusere bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler, forbud mot skadelige plantevernmidler, beskyttelse av vann og naturressurser, rensing av utslippsvann, avfallshåndtering og gjenvinning.