Ny rapport fra The Climate Institute

Det er faktisk så ille at hvis ikke tiltak settes i gang for å redusere utslippene, anslås det at klimaendringer halverer dyrkbart område innen 2050. Og rundt 2080, kan det være så ille at den ville kaffeplanten, som er en viktig genetisk kilde for kaffedyrkere blir utryddet.

KLIMA TRUER KAFFENS FRAMTID

Kaffe er en av verdens største og viktigste handelsvare og en verdifull eksportvare fra land med utbredt fattigdom. Mange av dagens kaffeplantasjer risikerer å bli utradert allerede i 2050 på grunn av varmere klima. Mer enn 120 millioner mennesker i over 70 land er avhengige av forsyninger fra kaffeproduksjon. Kaffebønder står overfor store utfordringer, og det er en høy risiko for en fremtidig mangel på kaffe. Den australske tankesmien The Climate Institute ga nylig ut rapporten, «A Brewing Storm: the climate change risks to coffee”

Sårbare land er avhengige av kaffeeksport

I landene hvor kaffeeksport er avgjørende for økonomien er ofte også de mest sårbare for klimaendringer, som Honduras, Nicaragua, Vietnam og Guatemala. Allerede ser man en påvirkning fra stigende temperaturer og skiftende nedbørsmønstre gjennom endringer i kvalitet og sykdomsangrep på plantene. Dette betyr langt større økonomisk usikkerhet i flere kaffeproduserende regioner.

Klimaendringene kan tvinge bøndene til annen næring

Rapportene viser også til at det vil bli geografiske konsekvenser i kaffeproduksjon de neste tiårene; Produksjonen vil bli tvunget til å bevege seg bort fra ekvator og høyere til fjells. Det tar tid å få kaffe planter til å produsere kaffebønner. Derfor vil det bli en høy risiko for at klimaendringene i fremtiden tvinger kaffedyrkere til en annen næring.

Fairtrade-systemet styrker kaffebøndene i møte med klimautfordringene

De fleste av verdens 25 millioner kaffedyrkere er småskalabønder med familiegårder. På egenhånd er det vanskelig å tilpasse seg en varmere verden med utfordringer både i klima og i et usikkert marked. Det er viktig at bøndene gis anledning til å investere i tiltak for å beskytte det lokale miljøet, for å håndtere konsekvensene av klimaendringer og redusere sitt eget karbonavtrykk.
Med Fairtrade minstepris og Fairtrade premium kan produsentene opparbeide seg sterkere økonomiske ressurser for å takle klimaendringene. Fairtrade støtter også produsenter gjennom et klimatilpasningsprogram fokusert på regionene og produkter som anses å være særlig sårbare for de negative konsekvensene av klimaendringer.

For kaffedrikkere som ønsker å påvirke kaffens fremtid, er det første skrittet å lære mer om de utfordringene som bønder og deres lokalsamfunn står overfor, og lære om organisasjoner som Fairtrade og hvordan det jobbes med klimatilpasning i jordbruket. For at vi skal nå målet om en bærekraftig fremtid for alle, oppfordrer Fairtrade forbrukerne til å støtte kaffebønders 'fremtid i en positiv retning ved å velge Fairtrade.

Les hele rapporten her.