Styrking av kvinner i Kenyas blomsterindustri

På den internasjonale kvinnedagen vil vi fokusere på forholdene for kvinnene som dyrker blomstene vi pynter våre hjem med. Møt Rosemary, som kjemper for rettighetene til kenyanske kvinnelige blomsterarbeidere.
9522
Skrevet 3/8/2017
Rosemary Achieng, arbeider ved den Fairtrade-sertifiserte blomsterplantasjen Panda Flowers i Kenya. Foto: Tobias Thiele (Transfair e.V)

Som enke og mor til tre sønner, har Rosemary Achieng førstehånds erfaring med hvor vanskelig det kan være for kvinner å møte både familiens og arbeidsgiverens behov. 47-åringen er mellomleder på Panda Flowers, en Fairtrade-sertifisert blomsterplantasje i Naivasha-området i Kenya. Plantasjen har ca. 900 ansatte, og rundt halvparten av dem er kvinner.

- For meg som alenemor er det ekstra viktig med fast ansettelse og stabil inntekt, sier Rosemary.

I kenyansk blomsterindustri møtes kvinner ofte med lave lønninger, dårlige arbeidsforhold, eksponering for giftige sprøytemidler, diskriminering og seksuell trakassering.

- Fairtrade har endret mye her. Kvinner og menn har nå de samme rettighetene. Arbeidstidene er regulert, vi har faste feriedager og sikkerheten på arbeidsplassen er betydelig forbedret, forteller Rosemary.

Det å være ansatt på en Fairtrade-sertifisert plantasje har gitt Rosemary muligheten til å skaffe sitt eget hjem. To av sønnene hennes studerer nå på universitetet takket være stipender fra et fond generert av penger fra Fairtrade-salg.

- Jeg er så glad og stolt over at sønnene mine har fått muligheten til å studere. Fairtrade har hatt en veldig positiv innvirkning ikke bare på arbeidsforholdene for oss ansatte ved plantasjen, men også for familielivet vårt, forteller hun.

En fødeklinikk delfinansiert av Fairtrade-fondet er et av mange prosjekter som har kommet kvinner i hele regionen til gode. Nå har kvinnene et trygt sted å bringe barna sine til verden.

Mye gjenstår

Fortsatt er det sider ved Panda Flowers som må forbedres. Rosemary forteller at mye gjenstår, særlig når det gjelder ledelse: der er fortsatt få kvinner representert.

- Vi er alle like, og alle som er kvalifisert burde kunne bli leder, mener hun.

Rosemary er mer kvalifisert enn de fleste: etter 13 år i jobb leder hun nå helse- og sikkerhetskomiteen ved plantasjen. I seks år før det ledet hun likestillingskomiteen. Fairtrade-standardene krever at det skal være likestillingskomiteer ved alle Fairtrade-sertifiserte blomsterplantasjer i Kenya.

- Likestillingskomiteen er viktig fordi den skal se til at alle behandles likt, forklarer Rosemary. Dette er særlig viktig for kvinnelige ansatte, ettersom de ofte ikke er klar over hvilke rettigheter de har. Jeg arrangerte kurs som ga dem denne kunnskapen. Nå er de kvinnelige ansatte mye mer selvsikre enn tidligere, forteller hun.

Fairtrades undersøkelser av blomsterindustrien har avdekket at utstrakt bruk av kivinnelige midlertidig ansatte øker risikoen for at de blir ofre for menneskrettighetsbrudd, diskriminering og seksuell trakassering. Fairtrades likestillingsstrategi søker å endre maktforholdet mellom kjønnene og fremme likestilling i Kenya og alle de 73 andre landene hvor det finnes Fairtrade-sertifsierte plantasjer og bondekooperativer. Strategien har som mål å styrke kvinners maktposisjon, sånn at de kan ta roller som de tradisjonelt ikke har hatt tilgang til og slik har direkte påvirkningskraft over sin egen situasjon og betingelser.

Fairtrade jobber også med lokale partnere for å styrke kvinners rettigheter og motarbeide trakassering. For eksempel gikk Fairtrade Africa, the Kenya Flower Council (interesseorganisasjonen til kenyanske blomsterprodusenter) og organisasjonen Workers’ Rights Watch i 2016 sammen om å utarbeide og lansere retningslinjer for bekjempelse av seksuell trakassering i kenyansk blomsterindustri.

Fairtrade-salget må øke

Rosemary Achieng håper at salget av Fairtrade-merkede blomster vil fortsette å øke, og at alle ansatte i blomsterindustrien til slutt kan få bedre levekår og arbeidsforhold. Nå er Rosemary på besøk i Tyskland, der hun har dialog med politikere, skoleelever og frivillige om likestillings og kvinners rettigheter.

Her hjemme har nordmenn trykket Fairtrade-blomster til sitt bryst, og det norske salget av Fairtrade-merkede blomster har økt kraftig de siste årene; i 2015 økte salget med 20% og i 2016 med 17%. Det største utvalget av Fairtrade-merkede blomster er det blomsterkjeden Mester Grønn som har. I tillegg er alle rosene til dagligvarekjeden Spar Fairtrade-merket, og også hos Meny og Kiwi får du kjøpt Fairtrade-merkede blomster.