- Vi må handle nå hvis vi skal ha kaffe i framtiden

Nå som kaffeavlingene bare er en fjerdedel av hva de var før, er inntektene fra Fairtrade-salg viktigere enn noen gang for kaffebøndene i Los Pinos-kooperativet i El Salvador. Økte temperaturer, plantesykdommer og andre effekter av klimaendringene gjør hverdagen vanskelig for kaffebønder verden over, og vil føre til at kaffen blir mangelvare om bare få år. – Både kaffeselskaper, myndigheter og forbrukere må handle nå hvis kaffen skal overleve, mener kaffebonden Sigfredo Benítez.
9562
Skrevet 4/5/2017

Kooperativet Los Pinos ligger vest i det sentralamerikanske landet El Salvador, 1100 meter over havet. 98 bønder er medlemmer i kooperativet, og i fellesskap eier og driver de et 280 hektar stort område med kaffeplanter. Sigfredo Benítez er medlem og leder av kooperativet, som har vært Fairtrade-sertifisert siden 2008. Sigfredo besøkte Norge i slutten av mars, blant annet for å holde innlegg på en konferanse om hvordan klimaendringene påvirker kaffeproduksjon.

Sigfredo viser stolt frem bilder av grønne kaffeåkre med en slående vakker utsikt ned mot innsjøen Coatepeque. Imidlertid er det alt annet enn et glansbilde han tegner av hverdagen som kaffebonde, og framtidsutsiktene for kaffeproduksjonen er alt annet enn lyse.

- Klimaendringene er ikke noe som vil skje i framtiden – de skjer her nå! I periodene vi normalt har regn, opplever vi nå tørke. Det vokser derfor fram færre bær på kaffebuskene. I stedet kommer regnet til tider hvor det ikke gjør nytte for seg, men derimot gjør at kaffebuskene slipper bærene sine, forteller Sigfredo.

Kaffe fremstilles av kjernen i de røde bærene som vokser på kaffeplanten: to store frø som vi kaller bønner. Bønnene vaskes, tørkes og brennes, før de til slutt males og kokes til kaffe. Kaffeplanten er relativt sårbar; den tåler dårlig temperaturer over 30 grader og er i tillegg lite motstandsdyktig mot andre effekter av klimaendringene; tørke, stormer, store nedbørsmengder og plantesykdommer. Soppsykdommen kafferust, La Roja, har angrepet store deler av verdens kaffeproduserende områder og ført til et massivt fall i avlinger. Mange steder begynner kaffebuskene å bli så gamle at de gir dårligere avlinger og er enda mer sårbare for effektene av klimaendringene. Imidlertid er det dyrt å dyrke frem nye kaffeplanter, og mange småskalabønder får ikke en god nok råvarebetaling til å kunne dekke det.

- Inntil for 25 år siden kunne man ha et relativt godt liv som kaffebonde; kaffeprisene var høyere og kaffeplantene var ikke så plaget med sykdommer. Etter dette har prisene sunket og svingt kraftig, og det er vanskelig å drive godt jordbruk samtidig som man forsørger familien sin, forteller Sigfredo.

I Los Pinos-kooperativet er kaffeplantene blitt så gamle og værforholdene så vanskelige at den årlige kaffeproduksjonen har sunket som en stein de siste årene: der de før kunne eksportere ca. 8000 sekker kaffe i året, gir ikke kaffebuskene nå mer enn 2000 sekker i året. Heldigvis får Los Pinos solgt det aller meste av produksjonen sin til Fairtrade-betingelser. Gjennom salg til Fairtrade-betingelser er småskalabønder organisert i kooperativer sikret en bedre råvarebetaling, og i tillegg en ekstra pott penger som kan investeres i tiltak som gir bedre avlinger og sikrer levebrødet på sikt. Bøndene i Los Pinos-kooperativet har brukt Fairtrade-inntekter til å dyrke et stort felt med nye kaffeplanter, som de dessuten vil drive økologisk.

- I tillegg trenger vi vanningssystemer, men det er veldig dyrt. Hvis temperaturen i vårt område fortsetter å stige og vi ikke i løpet av kort tid får iverksatt tiltak for å takle dette, vil vi i løpet av få år måtte prøve å gå over til å dyrke andre råvarer enn kaffe. Vi håper at organisasjoner, myndigheter og kaffeselskaper ser verdien av å investere i tiltak som hjelper oss å takle klimaendringene. Hvis vi ikke kan dyrke kaffe, vil ikke kaffeselskapene ha kaffe å selge videre til kundene sine. Staten vil gå glipp av store skatteinntekter og mange vil bli arbeidsledige. Mange må bidra til at kaffen overlever. Forbrukere bidrar best gjennom å kjøpe Fairtrade-merket kaffe, mener Sigfredo Benítez.