2. Hvilke avtaler må vi inngå?

8072

Det finnes to typer avtaler, sertifiseringsavtaler og lisensavtaler. En sertifiseringsavtale inngås med vårt uavhengige kontrollorgan FLO-Cert, og innebærer at alle ledd i verdikjeden blir inspisert jevnlig, fra råvarene er dyrket til sluttproduktet er pakket og merket.

Merk at verdikjeden, og dermed reglene, ser litt annerledes ut for produktgruppene fersk frukt, bananer og blomster.

På slutten av hver verdikjede må det også være en bedrift som signerer en lisensavtale. Lisensavtalen regulerer retten til å merke sine produkter med Fairtrade-merket.

 

Mer om sertifiseringsavtalen som inngås med FLO-CERT

De bedriftene som tegner sertifiseringsavtale med FLO-CERT skal gjennomgå regelmessige kontroller av for eksempel kjøp- og betalingsdokumenter. Dette gjelder for alle aktører i verdikjeden, fra produsentorganisasjoner i utviklingsland til eksportører, importører og leverandører. Kontrollen utføres en gang i året. Kontroll og inspeksjon av eksportører/importører/leverandører innebærer, for eksempel at salg og volum, stemmer overens med tallene FLO-CERT har fått gjennom sine bokettersyn. Under inspeksjoner av produsentorganisasjoner i utviklingsland sjekkes også kriteriene for ansettelsesforhold, ikke-diskriminering på arbeidsplassen, organisasjonsfrihet, helse og sikkerhet m.m. Søknads- og sertifiseringsavgift for importør/produsent/leverandør vil variere avhengig av hvor stor bedriften er og hvor komplekse produktene er. Søknadsdokumenter for en sertifiseringsavtale sendes ut av FLO-Cert og behandlingstiden er om lag fire uker, mye avhenger av hvor lang tid bedriften selv bruker på å sende inn nødvendig informasjon. For ytterligere informasjon om sertifiseringsavtaler, kontakt FLO-Cert eller en produktansvarlig i Fairtrade Norge.

Søk etter allerede sertifiserte bedrifter
Les mer om de internasjonale Fairtrade-standardene
Les mer om sertifiseringsavgifter

 

Mer om lisensavtaler som inngås med Fairtrade Norge

Fairtrade Norge inngår lisensavtale med de bedriftene som eier varemerket på produktet som skal Fairtrade-merkes. Lisensavtalen betyr at Fairtrade Norge gir tillatelse til bruk av Fairtrade-merket.

Godkjent verdikjede

Når man signerer en lisensavtale med Fairtrade Norge, samtykker man å handle fra en verdikjede som er sertifisert av FLO-Cert. For å verifisere dette, sender du som lisenstaker inn en produktspesifikasjon (Appendix 2) for hvert produkt, med detaljer om produktet og verdikjeden. Bedriften(e) som forvalter produktet før det er pakket og merket skal inngå sertifiseringsavtale med FLO-Cert. Vær oppmerksom på at produktet ikke kan lanseres som Fairtrade-merket før produktspesifikasjonen og produktdesign er godkjent. Vi oppfordrer alle til å ta kontakt med våre produktansvarlige og sende inn nødvendig informasjon i god tid før dere planlegger å lansere et produkt med Fairtrade-merket.

 

Rapportering

De bedriftene som har lisensavtale med Fairtrade Norge rapporterer kvartalsvis salgstall til vårt internasjonale uavhengige kontrollorgan FLO-Cert. Salgstallene danner deretter grunnlaget for beregningen av lisensavgiften. Mal for rapportering sendes ut ved første rapportering. Dersom din bedrift trenger en sertifiseringsavtale med FLO-Cert i tillegg, skal bedriften rapportere ytterligere data til dem. Mer informasjon om dette vil du få når du signerer sertifiseringsavtalen.

 

Lisensavgifter

Lisensavgiften er produktspesifikke, og er grovt regnet på rundt 1-2 prosent av utsalgsprisen. Lisensavgiften er basert på salg av Fairtrade-merkede produkter. Kontakt oss for mer detaljert informasjon om dine produkter. Avgiften går dels til tiltak for å øke bevisstheten, kunnskapen og etterspørselen etter Fairtrade-merkede produkter i det norske markedet. En del av lisensavgiften går også til Fairtrade International, for å opprettholde og utvikle kriterier og støtte produsentene på bakken i utviklingsland. Fairtrade Norge er en non-profitt organisasjon.

Les mer om utviklingen av kriterier
Les mer om produsentstøtte