1. Finnes det Fairtrade-standarder for vårt produkt?

8071

Produkter som kan være Fairtrade-merket er de som inneholder råvarer fra utviklingsland. Det er noen begrensninger. Så for å lansere et Fairtrade-merket produkt må dere først sørge for at:

• Det finnes Fairtrade-standarder for produktet dere ønsker å lansere
• Hele verdikjeden følger Fairtrade sine standarder

Fairtrade-standardene utvikles av Fairtrade International som eies 50% av produsentorganisasjonene fra Afrika, Asia og Latin-Amerika, og 50% av de nasjonale Fairtrade-kontorene i konsumlandene. De fleste standardene gjelder for råvarer fra jordbrukssektoren, men det finnes også standarder for andre produktgrupper, som for eksempel sportsballer, gull og tre. For å se om det finnes Fairtrade-standarder for produktet du ønsker å sertifisere og for å finne ut om du trenger å inngå en sertifiseringsavtale med FLO-CERT, se "Scope of Certification" på FLO-Cert sin hjemmeside eller kontakt oss.


Mer om Fairtrade-standardene
Fairtrade-produktene kommer fra dise landene 
Råvarer det finnes Fairtrade-standarder for

 

Fairtrade standarder for sammensatte produkter

Hvis et produkt er satt sammen av flere ingredienser, ikke bare en enkelt vare, kaller vi det for et "sammensatt produkt." For komplekse produkter som sjokolade, godteri, brus, müsli og yoghurt, er regelen at alle ingrediensene som det finnes Fairtrade-standarder for skal være Fairtrade-sertifisert. For eksempel, sukker og vanilje i vaniljeis. Dessuten skal minimum 20 prosent av det totale innhold av et sammensatt produkt være Fairtrade-sertifisert for at produktet skal kunne merkes. Dersom mengden væske utgjør minimum 50 prosent av et produkt skal dette utelukkes fra beregningen. Legg merke til at kriteriene for sammensatte produkter innenfor produktgrupper som bomull, hudpleie og tre ser annerledes ut.

Mer om sammensatte produkter
Kriterier for sammensatte produkter


 

Fairtrade Sourcing Partnership (FSP)

Tidlig i 2014 lanserte Fairtrade programmet Fairtrade Sourcing Partnership. Modellen muliggjør økt salg for Fairtrade-bønder ved at importører og bedrifter kan sertifisere hele eller deler  av volumet de kjøper av råvarer, og ikke utelukkenede fokusere på det ferdige produktet. Dette gjelder foreløpig kun innenfor produktgruppene bomull, sukker og kakao. Modellen innebærer ellers ingen endringer i Fairtrade-standardene for rettferdig handel, trygge arbeidsforhold og beskyttelse av miljøet.

Mer om FSP