Fairtrade sertifisering

8539
Skrevet 11/11/2014

Sertifisering og kontroll av kooperativer, plantasjer og handelsleddene utføres av en kontrollorganisasjon kalt FLO-CERT. Ved hjelp av fysiske inspeksjoner, bokettersyn og intervjuer kontrollerer de over 120 inspektørene at kooperativer, plantasjer, eksportører, tradere og importører overholder Fairtrade-standardene for bærekraftig råvareproduksjon og rettferdig handel. I et system som har å gjøre med mennesker, dialog, utdanning og utvikling, vil det alltid finnes feil og misforståelser, og FLO-CERTs inspektører avdekker ofte forhold som ikke er helt som de skal være ved Fairtrade-sertifiserte kooperativer og plantasjer. Ved mindre alvorlige brudd på Fairtrade-standardene vil kooperativet/plantasjen/handelsleddet få veiledning av Fairtrade i hvordan de skal overholde reglene, og en frist for når endringene må være gjennomført. Dersom regelbruddet er veldig alvorlig, vil de umiddelbart ekskluderes fra Fairtrade-systemet. Her kan du lese mer om hvordan FLO-CERT sertifiserer.

FLO-CERT eies av Fairtrade International, men operer uavhengig av Fairtrade. FLO-CERT har siden 2007 vært ISO 65-akkreditert, noe som betyr at den uavhengig tredjeparten ISO (International Organization for Standardization) årlig kontrollerer at FLO-CERT er kompetent til å utføre uavhengige kontroller etter Fairtrade-standardene.

Relevante lenker

Veien til produktmerking

Hva kreves for å Fairtrade-merke et produkt?