Fairtrade råvareprogram

Mer salg til Fairtrade-betingelser

Fairtrade råvareprogram gjør det mulig for kakao-, bomulls- og sukkerbønder å selge mer av avlingene sine til Fairtrade-betingelser. Programmet følger de vanlige Fairtrade-kriteriene når det gjelder bærekraftig råvareproduksjon og handelsbetingelser, men har egne retningslinjer for produktsammensetning og merking av produkter.

Selv om bevisstheten omkring fattigdom og uanstendige forhold i internasjonale verdikjeder øker, lever fortsatt flesteparten av verdens råvareproduserende mennesker i fattigdom. Millioner av bønder har fått bedre arbeids- og levekår gjennom råvarehandel til Fairtrade-betingelser, men mange av de Fairtrade-sertifiserte kooperativene og plantasjene får bare solgt en begrenset andel av den totale produksjonen sin til Fairtrade-betingelser.

Økt etterspørsel må gi økt salg

Etterspørselen etter bærekraftssertifiserte råvarer øker stadig, og med det følger nye ønsker og behov innen innkjøpspraksis, kommunikasjon og merking av produkter. Fairtrade-sertifiserte bondekooperativer innen kakao, bomull og sukker gikk tidligere glipp av muligheter for Fairtrade- salg på grunn av kravet om at alle Fairtrade-relevante ingredienser i et ferdig Fairtrade-merket produkt, for eksempel sjokolade, måtte være sertifisert.

Fairtrades råvareprogram ble innført i 2014, og gjorde det dermed mulig for kakao-, bomulls- og sukkerbønder å selge en større andel av avlingen sin til Fairtrade-betingelser. Fairtrades råvareprogram gjør det mulig for Fairtrade-sertifiserte bondekooperativer å ta del i den økende etterspørselen etter bærekraftig kakao, bomull og sukker. Økte salgsvolum gir muligheter til fortsatt økonomisk vekst og sosial og miljømessig bærekraftig utvikling i lokalsamfunnet.

Slik fungerer Fairtrades råvareprogram

Fairtrades råvareprogram gjelder kakao, sukker og bomull. Programmet følger de vanlige Fairtrade-kriteriene når det gjelder bærekraftig råvareproduksjon og handelsbetingelser, men har egne retningslinjer for produktsammensetning og merking av produkter. Et selskap kan gjennom råvareprogrammet velge å for eksempel kjøpe kun en Fairtrade-sertifisert råvare til en hel produktserie, eller til en mer generell bærekraftssatsing. Dette kan kommuniseres på selskapets nettside og i rapporter og/eller det kan kommuniseres ved å merke produktet med programmerket for den spesifikk råvare.

Fairtrade Cocoa Program

Les mer

Fairtrade Sugar Program

Les mer

Fairtrade Cotton Program

Les mer