Etikk i offentlige innkjøp

Mange muligheter

Gode offentlige anskaffelser betyr at norske myndigheter bruker sine ressurser effektivt og til det beste for innbyggere og næringsliv. Anskaffelser er også et viktig virkemiddel for å ta sosialt ansvar, inkludere miljøhensyn, og for å bidra til innovasjon.
3377
Skrevet 3/6/2012

I Norge er det Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) som driver påvirkningarbeid overfor offentlige virksomheter. Difi inspirerer til å gjøre gode innkjøp, sprer kunnskap om ledelse, styring og organisering av innkjøpsfunksjoner. Difi arbeider også for å sikre at av regelverket blir fulgt.

Gjennom fagportalen Anskaffelser.no tilbyr Difi kunnskap, veiledning og et møtested for nettverksbygging og kompetanseutvikling til offentlige innkjøpere, virksomhetsledere og leverandører.

Fairtrade Norge samarbeider med Difi, og vi oppfordrer alle offentlige innkjøpere til å benytte Difi som ressurssenter for å sikre ansvarlige anskaffelser. Fairtrade-merket er et pålitelig og velfungerende verktøy med god dokumenterbar effekt, som kan forsikre innkjøperne om at Fairtrade-standardene er oppfylt når et produkt bærer merket.

Relevante lenker