Næringsliv

Sats på Fairtrade

Fairtrade Norge hjelper deg som ønsker å selge Fairtrade-merkede produkter - hele veien fra råvare til ferdig produkt.

Veien til produktmerking

Hva kreves for å Fairtrade-merke et produkt?

Merking og produktforpakning

Å merke produkter krever at en lisensavtale er på plass.

Etikk i offentlige innkjøp

Gode offentlige anskaffelser betyr at norske myndigheter bruker sine ressurser effektivt og til det beste for innbyggere og næringsliv. Anskaffelser er også et viktig virkemiddel for å ta sosialt ansvar, inkludere miljøhensyn, og for å bidra til innovasjon.

Promotering

Promotering av Fairtrade-merkede produkter.