Informasjonsmateriell

Ta i bruk og spre budskapet!

Nedenfor er en oversikt over tilgjengelig materiell som kan benyttes i forbindelse med promotering av Fairtrade. Noe materiell er generelt og noe er tilpasset skoler, kommuner, butikker og serveringssteder.Ta kontakt med ashild.roynstrand(a)fairtrade.no for å få tilpasset materiell til din kommune, skole, bedrift, butikk eller serveringssted. Filene er klare til trykk.

Informasjonsmateriell

Last ned materiell her.

Kampanjemateriell

Bli med å ta en #FairtradePause. Last ned pausemateriell her.

Materiell for butikker og serveringssteder

Last ned/ bestill informasjonsmateriell for butikker og serveringssteder.

Materiell for Fairtrade-kommuner

Last ned/ bestill informasjonsmateriell for Fairtrade-kommuner.

Materiell for Fairtrade-skoler

Last ned/ bestill informasjonsmateriell for Fairtrade-kommuner.

Presentasjoner på Slideshare

Fairtrade International har mange ulike presentasjoner tilgjengelig på Slideshare.