Politisk påvirkning lokalt

Hvordan kan man påvirke den lokale politikken?

Ønsker dere større gjennomslagskraft for mer bærekraftig og rettferdig politikk lokalt? Her er noen tips til hvordan dere kan jobbe for å påvirke lokale politikere og beslutningstagere.
8083

Mange politiske vedtak fattes på lokalt nivå – det vil si enten i fylket eller i kommunen. Der miljøorganisasjonene ofte er flinke til å være vaktbikkje for politikere nasjonalt, er vi ikke alltid like flinke til å passe på hvordan lokale politiske vedtak påvirker klima og det etiske aspektet ved offentlige innkjøp. Dersom du oppdager et lokalt område eller en sak det kan være relevant og effektivt å trekke inn Fairtrade så ta kontakt med politikerne for å sikre de etiske aspektene blir ivaretatt.

 

Bli kjent med lokalpolitikken
Alle sakspapirer til by-, kommunestyre-, fylkestingsmøter ligger fritt tilgjengelig på kommunenes eller fylkenes hjemmesider fra omtrent en uke før møtet. Den enkleste måten å bli kjent med lokalpolitikken er ved å ta en titt på disse papirene. Da ser du hvilke saker det skal stemmes over på neste møte i din kommune /fylke. Du ser også hvem som har kommet med de ulike forslagene, og du kan kanskje identifisere hvilke politikere som er opptatt av det samme som Fairtrade.

 

Inviter deg selv på besøk
Dersom du eller din gruppe ønsker å være mer aktive i lokalpolitikken kan  det også være lurt å invitere seg selv på besøk til politikere i kommunen / fylket for å lære mer om de politiske prosessene, og samtidig gi politikerne en innføring i dere gjør og hva Fairtrade er. Bruk gjerne vår presentasjon om Fairtrade. I små kommuner er det gjerne bare ordføreren som er politiker på heltid. I så fall kan du be om et møte med ham/henne. I større kommuner er det ofte flere heltidspolitikere. Da kan du be om et møte med en eller flere politikere på lavere nivå. På forhånd kan det være lurt å tenke igjennom om det er noen utvalgte saker dere er opptatt av , for eksempel å gjøre kommen til en Fairtrade-kommune. Lokalpolitikere er forpliktet til å møte innbyggerne i sin kommune, og er glade for å få besøk fra ulike interessegrupper.

 

Vær en kunnskapsressurs
Lokalpolitikere har ofte knapt med tid, og for mange kommer politiske verv i tillegg til full jobb. Dermed er det ikke gitt at alle kjenner til hvilke utfordringer og muligheter som finnes i fylket eller kommunen. Derfor kan engasjerte innbyggere, organisasjoner, lokallag og foreninger spille en viktig rolle som kunnskapsressurs i den lokale politikken. Et godt eksempel er innbyggerinitiativ som iverksetter prosesser for å få kommunen til å søke om Fairtrade-status.


 
Foreslå politikk
Det er hovedsakelig to måter å påvirke politikere på, i tillegg til via media. Det ene er ved at du følger med på hvilke saker som skal diskuteres på møtene i kommunestyret og fylkestinget. Det andre er ved selv å foreslå nye saker for politikerne. Politikere kan følge opp din henvendelse ved for eksempel å komme med private forslag, korte spørsmål eller interpellasjoner i kommunestyret, som kommunestyret må ta stilling til.
I begge tilfeller er det viktig at du har ett eller flere konkrete råd til politikeren, og at du har noe gode argumenter for hvorfor hun eller han skal lytte til deg.
Dersom du mener lokale politiske vedtak går på tvers av nasjonal politikk, eller om store deler av innbyggerne er uenige er det helt naturlig å informere politikerne om dette. Da kan du gjerne få medieoppmerksomhet med på kjøpet.
Generelt kan omtrent alle politiske saker også være utgangspunkt for medieutspill. Dersom du finner noe kritikkverdig i lokalpolitikken, har foreslått noe nytt for dine lokalpolitikere, eller om gjennomføringen av tidligere politiske vedtak lar vente på seg kan det nesten alltid skrives om til et leserinnlegg, som du kan sende til din lokalavis.


Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker flere tips eller har gode innspill.


Lykke til!


Artikkelen er skrevet med hjelp fra FIVH.