Verktøy

Søk økonomisk støtte

Fairtrade-skoler, Fairtrade-kommuner, Fairtrade-ungdomsklubber, lag og foreninger kan søke økonomisk støtte til sitt arbeid ved forskjellige steder.

Politisk påvirkning lokalt

Ønsker dere større gjennomslagskraft for mer bærekraftig og rettferdig politikk lokalt? Her er noen tips til hvordan dere kan jobbe for å påvirke lokale politikere og beslutningstagere.

Kampanjer og aktiviteter

Her finner du en oversikt over en del av våre aktuelle kampanjer og aktiviteter.

Informasjonsarbeid og sosiale medier

Medie- og informasjonsarbeid er en viktig del av arbeidet for å øke kunnskapen og omfanget av Fairtrade som merkeordning og Fairtrade-merkede produkter.

Presentasjoner på Slideshare

Fairtrade International har mange ulike presentasjoner tilgjengelig på Slideshare.

Filmer om Fairtrade

Her kan du se et utvalg filmer om Fairtrade. Del gjerne filmene på Twitter eller Facebook!

Skriv gode avisinnlegg

Det å skrive leserinnlegg i avisene er kanskje den mest undervurderte måten å drive påvirkningsarbeid på. Det er enkelt, billig og effektivt. Her finner du noen enkle tips for å komme i gang.