Grønt flagg

Grønt Flagg er en internasjonal miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager, grunnskoler, videregående skoler og folkehøgskoler. Mange skoler og barnehager med Grønt flagg jobber aktivt med Fairtrade som en naturlig del av undervisningen og tiltakene.
8102


FEEUtdanning for bærekraftig utvikling er viktig og sørger for at alle barn og unge kan tilegne seg kunnskaper, ferdigheter, holdninger og verdier som er nødvendige for å forme en bærekraftig fremtid. Undervisning for bærekraftig utvikling er nødvendig for at de også fremover skal kunne ta reflekterte valg og delta i debatten om hvilke tiltak som er riktige og viktige for en bærekraftig utvikling.

I dag og i fremtiden trenger vi unge mennesker som kan ta til handling, og med faglige godt begrunnede argumenter delta i den pågående debatten om bærekraftig utvikling, klima og miljø. Vi må alle ta vare på vår felles jord.

Grønt Flagg bidrar til å gi barn og unge kunnskaper om bærekraftig utvikling, og bidrar til å gi dagens unge fremtidshåp.  Grønt Flagg arbeidet bidrar til positive holdningsendringer og miljøkunnskapen skal også praktiseres. Alle kan gjøre litt, og til sammen utgjør det en stor forskjell.

Det finnes flere kompetansemål i læreplan for skoler og rammeplanen for barnehager som skal sikre at norske barn lærer om natur, miljø, klima og bærekraftig utvikling. Grønt Flagg bidrar til at disse målene løftes, og til at fokuset er kontinuerlig og tverrfaglig. Skolene og barnehagene organiserer miljøarbeidet og jobber med miljøprosjekter innen ulike miljøtemaer i henhold til miljøhandlingsplaner utarbeidet av enheten.

Grønt Flagg er en internasjonal ordning som i dag finnes i 58 land, og involverer godt over 12 millioner barn.

Sertifiserte skoler og barnehager får rett til å heise det grønne flagget og får et miljøsertifikat til å henge på veggen. I Norge er det organisasjonen Foundation for Environmental Education (FEE) som forvalter ordningen.