Fairtrade i undervisningen

Vi vet at den unge generasjonen engasjerer seg i Fairtrade og fattigdombekjempelse i verden. Fairtrade er derfor et spennende og aktuelt tema i flere ulike fag og på forskjellige klassetrinn i skolen.
1162

Vi har systematisert en oversikt over hvilke fag/læreplaner og kompetansemål Fairtrade kan gi konstruktive bidrag:

  • Barnetrinnet         (1.-7. trinn)
  • Ungdomstrinnet  (8.-10. trinn)
  • VGO (Videregående)

Dette arbeidet er nytt fra høsten 2011. Vi håper at så mange lærere som mulig vil ta det i bruk.

Målsettingen er å fortsette utarbeidelsen av undervisningsmateriell og forslag til konkret opplegg. For å få dette gjort, setter vi stor pris på innspill og tilbakemeldinger på hvordan vi skal få implementert kunnskap om Fairtrade til unge elever. Ta kontakt med Henning Johansen: henning.johansen@fairtrade.no eller Cathrine M. Berg-Nielsen: cathrine@fairtrade.no både for innspill og spørsmål om undervisningsopplegget.

Her kan du laste ned dokumentene. Lykke til!

.pdf
 
.pdf