Veien fram til Fairtrade-høgskole i Telemark

Av: Norges første Fairtrade-høgskole

7885
Skrevet 6/26/2014
Aktiv student deltagelse v/utdeling av FAIRTRADE informasjon på Bø campus, des-2013
Forberedelse av FAIRTRADE stand på Notodden Campus, Jan-2014
Velvillige ansatte v/ Porsgrunn campus forbereder neste stand
Stor interesse for lansering av Fairtrade Høgskole v/ Porsgrunn campus
FAIRTRADE styringsgruppe v/Høgskolen i Telemark, mars-2013
Utstilling av FAIRTRADE produkter på Henrikke kantine på Porsgrunn campus idag
Klar til servering av FAIRTRADE kaffe på stand v/Porsgrunn campus
Første Fairtrade-dag på Bø campus i november 2012

BAKGRUNN

Ideen om å søke om Fairtrade sertifisering for Høgskolen i Telemark (HiT) oppstod på bakgrunn av HiTs deltakelse i EUROWEEK, en studentkonferanse med tema «Fair Trade» v/Hanze Høgskolen i Groningen, Nederland i april 2012. Ti norske studenter, med faglige veiledere, utarbeidet og presenterte prosjekter om forskjellige aspekter ved Fair Trade, sammen med partnere fra andre høgskoler/ universiteter; noen vant priser. Interessen for Fair Trade var så stor og læringen så grundig at de ansatte og studentene ønsket at Høgskolen i Telemark skulle forsøke å bli en Fairtrade-høgskole, Norges første.

PROSESSEN

Våren 2012 satte en arbeidsgruppe på HiT-Bø i gang med å undersøke kriterier og muligheter for å kunne søke om sertifisering ved å kontakte Fairtrade Norge for å få råd mht. kriterier for en slik sertifisering. ‪ I juni presenterte Fairtrade arbeidsgruppen tanken på Fairtrade-høgskole til Dekan og lederne ved studiested Bø. Dette ble godt mottatt med anbefaling om å ta dette videre til Rektor og Høgskolens ledergruppe.

‪I oktober presenterte Fairtrade arbeidsgruppen konseptet for Rektor og lederne for Høgskolen; spørsmål ble stilt som Fairtrade gruppen svarte på skriftlig.  I november tok ledelsen beslutning om å søke styret om å bli Fairtrade-høgskole.  Fairtrade gruppen var i dialog med styret før det fattet et ENSTEMMIG vedtak for at HiT skulle bli Fairtrade-høgskole i desember 2012.

Arbeidsgruppen kontaktet samtidig viktige medspillere: som ledere i SiTel (Studentsamskipnaden i Telemark en servicebedrift for studentene i Telemark), student organisasjonen SOT, Bibliotekets ledere i Porsgrunn, for å planlegge søknadsprosessen. Informasjonsmøter med faglig ansatte og studenter og underskriftskampanjen ”Venner av Fairtrade på Høgskolen”, ble satt i gang, samt planlegging av en egen Fairtrade-dag på campus Bø.

 

AKTIVISERINGEN

For å engasjere så mange studenter og ansatte som mulig tidlig i prosessen var det viktig å informere om Fairtrade, svare på spørsmål og få i gang en positiv diskusjon om hvorfor HiT ville være tjent med å bli en Fairtrade Høgskole.  En aktiv Fairtrade-dag ble gjennomført 7. november 2012 i samarbeid med og økonomisk støtte fra fungerende AF dekan i Bø. Informasjon om Fairtrade samt program for dagen var på forhånd distribuert i form av plakater, brosjyrer, flyers, på høgskolens vegger, bord i student kantine, på infoskjerm, via epost til samtlige ansatte i Bø, på HiT Bøs Facebook-gruppe og på Fronter-rommet ‘Fairtrade Prosjekt’ som blitt laget og hvor alle studenter og ansatte som ønsket mer informasjon hadde tilgang.

Ikke minst var det vellykket at Fairtrade-gruppens studenter stod på stand for å dele ut skriftlig informasjon om og smaksprøver av Fairtrade merkede produkter (sjokolade, te, juice, sukker, bananer). Det var også viktig å engasjere SiTels studentkantiner med servering av Fairtrade kaffe. Det viste seg i etterkant at «Fairtrade-høgskole»-tiltaket er et grasrots-initiativ på tvers av fakulteter og som favner så vel studenter som faglig og administrativt ansatte. Underskriftskampanjen med mange underskrifter var med på å bevise interessen for Fairtrade overfor Høgskolens styre. Ved årsskiftet 2013-2014 hadde vi over 850 signaturer. For en høyskole er selvsagt kunnskap om tema sentralt i informasjonsarbeid. Derfor var det spesielt interessant at Andreas Feen Sørensen fra Fairtrade Norge var tilstede før å gi en oversiktlig og detaljert forelesning om konseptet Fairtrade og måten merkeordningen jobber på. I et slikt åpent forum kunne spørsmål besvares, etterfulgt av diskusjon, der alle kunne delta. Dekanen avsluttet seminaret med velvalgte ord om ‘viktige muligheter for å foreta valg under utdanning’.

MEDIA-DEKNING I LOKAL AVISER/TV

Informasjon om økende interessen for Fairtrade i og utenfor høgskolen bidro til en smidig vedtaksprosess v/HiT styre. Høgskolen ønsket å bygge videre på sin miljøprofil (Miljøfyrtårn sertifisering) med en etisk og sosial satsing på Fairtrade.

Med et voksende kontaktnett på høgskolens fire campus og allerede organiserte Fairtrade-aktiviteter og grupper blir målsettingene sikret ved høgskolens områder. Lokale og regionale aviser har skrevet flere artikler om Høgskolens Fairtrade-aktiviteter. Knapt et år etter arbeidet begynte, ble Høgskolen i Telemark Norges første Fairtrade-høgskole 23. januar 2013.

SYNLIGGJØRING

Fairtrade-styringsgruppen ble utpekt (med studenter, ansatte og en av Høgskolens ledere som medlem) for å organisere Fairtrade-aktivitetene. Disse blir tydelig markert i diverse informasjonskanaler: fra intranett, websiden, Høgskolen i Telemark sine Facebook sider, oppslag, Fairtrade-markerte kaffeautomater, og produkter til salgs i kantiner og Akademikas bokhandler. Bøker og artikler blir kjøpt inn av biblioteket. Noe samarbeid skjer med butikker i nærmiljø som selger Fairtrade produkter.

Vi kan vise til økt tilgjengelighet og informasjon av flere Fairtrade merkede produkter for salg på serveringsteder /  butikker samt servering av Fairtrade produkter ved møter. Fairtrade stand/og andre events blir organisert 2 ganger i året på hver campus som bidrar til å spre kunnskap om og interesse for Fairtrade på Høgskolen i Telemark.

 

KONKLUSJONER

Arbeid med etablering av Høgskolen i Telemark som Fairtrade-høgskole har vært både spennende, positivt og tidkrevende. Samarbeid i arbeidsgruppen og med andre på høgskolen har vært berikende, utviklende og meget hyggelig. Vi opplever mer og mer at en satsing på Fairtrade er relevant for mange fag og studier og ønsker å arbeide mot integrering av Fairtrade i undervisningen.  Alle i gruppen ønsker å fortsette arbeidet og mange andre har uttrykt interesse for Fairtrade arbeidet. Vi gleder oss til å videreutvikle et aktivt nettverk på alle studiestedene samt tydeliggjøre høgskolens sosiale profil som vil bidra til å styrke høgskolens satsing på bærekraftig utvikling.  Høgskolen skal være en tydelig og engasjert samfunnsaktør.

KONTAKT

Judith McGuinness Torvik
Høgskolen i Telemark
Mobil: +47 48004733
Judith.Torvik@hit.no
Facebook: Høgskolen i Telemark