Case: Norges første Fairtrade-barneskole

Av: Brundalen barneskole

22. oktober 2012 ble Brundalen skole i Trondheim utnevnt til landets første Fairtrade barneskole. Skolen jobber aktivt med både miljø og Fairtrade gjennom planlagte aktiviteter og faste målsettinger.
7723
Skrevet 4/1/2014
Brundalen skole i Trondheim mottar diplom som Norges første Fairtrade-barneskole. Oktober 2012.
Brundalen jobber bl.a. med Fairtrade i formingsfaget - i 2014 laget flere trinn Fairtrade-logoen med ulike teknikker som ble stilt ut i bua til Trondheim-kommune under Martnan i Trondheim.
Brundalen jobber bl.a. med Fairtrade i formingsfaget - i 2014 laget flere trinn Fairtrade-logoen med ulike teknikker som ble stilt ut i bua til Trondheim-kommune under Martnan i Trondheim.
Brundalen jobber bl.a. med Fairtrade i formingsfaget - i 2014 laget flere trinn Fairtrade-logoen med ulike teknikker som ble stilt ut i bua til Trondheim-kommune under Martnan i Trondheim.
Brundalen jobber bl.a. med Fairtrade i formingsfaget - i 2014 laget flere trinn Fairtrade-logoen med ulike teknikker som ble stilt ut i bua til Trondheim-kommune under Martnan i Trondheim.
Brundalen jobber bl.a. med Fairtrade i formingsfaget - i 2014 laget flere trinn Fairtrade-logoen med ulike teknikker som ble stilt ut i bua til Trondheim-kommune under Martnan i Trondheim.

På Brundalen har vi et miljøråd som består av kontaktlærer for miljørådet og elever fra 5, og 7. trinn. Det er miljørådet som utarbeider miljøhandlingsplanen og som er pådrivere for miljøarbeidet på skolen. Miljørådet møtes ca en gang pr mnd. Det er Miljørådet som informerer de andre elevene/lærerne om miljøarbeidet, og så er det opp til hvert enkelt trinn å følge opp arbeidet. Vi har i flere år hatt ekstra fokus på Fairtrade i den internasjonale uka vi har felles på skolen hvert år, i tillegg til at trinnene arbeider med temaet gjennom året.

Vi er så heldige at vår inspektør, gjennom et privat feriebesøk i Ghana, fikk besøke en banan og ananasplantasje som var Fairtrade-sertifisert. Elevene på Brundalen har fått se bilder og inspektøren har fortalt om hvordan Fairtrade-ordningen fungerer i Ghana. Brundalen skoles miljøråd skrev til og med brev til plantasjen og fortalte om arbeidet med Fairtrade (se brevet nedenfor).

Miljørådet har også vært på besøk hos Fairtrade-forhandlere i Trondheim, og holdt innlegg på Grønn Barneby sine nettverksmøter om Fairtradearbeidet.

Det siste året har miljørådet innledet et samarbeid med de nærmeste barnehagene der elevene i miljørådet har kommet på besøk i barnehagen og lært de eldste barna der om Fairtrade. Da hadde de blant annet Kims lek med Fairtrade-produkter.