Bli en Fairtrade-skole!

Visste du at det finnes over 1000 Fairtrade-skoler i Storbritania? Konseptet eksisterer også i Norge og det er fult mulig at også din skole kan få status som en Fairtrade-skole. Dett gjelder for folkehøgskoler, videregående, barne- og ungdomsskoler.
1912

For at din skole skal kunne få status som en Fairtrade-skole er det noen enkle kriterier som skal oppfylles. Når kriteriene er oppfylt og dere får godkjent søknad vil dere få tilsendt et fint diplom fra Fairtrade Norge som et bevis på skolens arbeid og fokus på Fairtrade.

Kort fortalt skal man på en Fairtrade-skole kunne tilby Fairtrade-merkede produkter, man skal fokusere på Fairtrade ved to arrangementer i året og det skal nedsettes en styringsgruppe på skolen som skal jobbe med profilering av Fairtrade på skolen og et økt forbruk av Fairtrade-merkede produkter.

Relevante lenker

Skjemaer, rapporter og ressurser