Fairtrade-skole

Bli Fairtrade-skole!

Hva er en Fairtrade-skole og hvorfor skal man bli det?

Fairtrade-skoler i Norge

Oppdatert oversikt over Fairtrade-skolene i Norge.

Fairtrade i undervisningen

Vi vet at den unge generasjonen engasjerer seg i Fairtrade og fattigdombekjempelse i verden. Fairtrade er derfor et spennende og aktuelt tema i flere ulike fag og på forskjellige klassetrinn i skolen.

Grønt flagg

Grønt Flagg er en internasjonal miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager, grunnskoler, videregående skoler og folkehøgskoler. Mange skoler og barnehager med Grønt flagg jobber aktivt med Fairtrade.

Ressurser / kriterier

Skjemaer, rapporter og ressurser

CASE: Norges første Fairtrade-barneskole (Brundalen)

22. oktober 2012 ble Brundalen skole i Trondheim utnevnt til landets første Fairtrade barneskole. Skolen jobber aktivt med både miljø og Fairtrade gjennom planlagte aktiviteter og faste målsettinger.

CASE: Norges første Fairtrade-høgskole (HiT)

Ideen om å søke om Fairtrade sertifisering for Høgskolen i Telemark (HiT) oppstod på bakgrunn av HiTs deltakelse i EUROWEEK, en studentkonferanse med tema «Fair Trade» v/Hanze Høgskolen i Groningen, Nederland i april 2012. Ti norske studenter, med faglige veiledere, utarbeidet og presenterte prosjekter om forskjellige aspekter ved Fair Trade, sammen med partnere fra andre høgskoler/ universiteter; noen vant priser. Interessen for Fair Trade var så stor og læringen så grundig at de ansatte og studentene ønsket at Høgskolen i Telemark skulle forsøke å bli en Fairtrade-høgskole, Norges første.