Vanlige spørsmål om Fairtrade-kommune prosjektet

Nedenfor er en liste over ofte stilte spørsmål rundt Fairtrade-kommune prosjektet. Les også spørsmål og svar om Fairtrade generelt i menyen under Om Fairtrade.
1175

1. Koster det noe å bli Fairtrade-kommune?
2. Eksluderer man andre merkeordninger i en Fairtrade-kommune?
3. Hvor ofte rapporterer en Fairtrade-kommune til Fairtrade Norge?
4. Hva skjer etter at kommunen har fått status som Fairtrade-kommune?
5. Hvem kan sitte i styringsgruppa?
6. Hvem har ansvaret for kontroll og diplomering?
7. Kan man regne enkeltmannsforetak som en arbeidsplass?
8. Hvilke gevinst ligger det i en Fairtrade-kommune status?
9. Kan en Fairtrade-kommune miste sin status?

1. Koster det noe å bli Fairtrade-kommune?
Nei, det koster ingenting å få status som Fairtrade-kommune. Det finnes ingen ramme for hvor stort budsjettet skal være for å bli en Fairtrade-kommune og for å opprettholde statusen. Ulike kommuner jobber forskjellig og prioriterer forskjellig. Viktig er det å huske på at flere ulike aktører spiller på lag i en Fairtrade-kommune, og det hjelper selvfølgelig med ressurser i form av økonomi, mennesker og tid.

Konseptet kan gjennomføres uten større behov av ekstern finansiering foruten den arbeidstiden styringsgruppen og frivillige legger ned. Men arbeidet med Fairtrade i kommunen skal følges opp og det skal rapporteres til Fairtrade Norge hvert år. Det anbefales derfor at det blir bevilget årlige økonomiske og personalmessige ressurser i kommunens budsjett til å følge opp arbeidet med Fairtrade, og for å vedlikeholde statusen. 

Det anbefales at minimum en person i kommunens administrasjon og en person som jobber med innkjøp får bevilget arbeidstid til å følge opp arbeidet fra kommunens side. Det er viktig å ha en person som kaller inn til møter og skrive møtereferat. Erfaringsmessig oppleves det at de kommunene som tar eierskap til sin Fairtrade-status og "satser mest" er de som får mest igjen for prosjektet. Flere kommuner får også sponsormidler fra lokalt næringsliv til å drive informasjonarbeid.

2. Eksluderer man andre merkeordninger i en Fairtrade-kommune?
Nei, tvert imot. Fairtrade-kommune konseptet fungerer som et rammeverk for å jobbe med etisk handel og internasjonal solidaritet. En av hensiktene med Fairtrade-kommune prosjektet er å sette fokus på etiske innkjøp, forbrukermakt, og samordne og intensifisere arbeidet med etisk konsum. Fairtrade-merket er en av flere merkeordninger som fungerer som en guide når man handler, enten man er forbruker, offentlig eller privat innkjøper. Fairtrade-merket skal kort og godt hjelpe deg å velge etisk når du handler. Når en Fairtrade-kommune rapporterer årlig til Fairtrade Norge, teller vi imidlertid bare med produkter og aktivitet som kan knyttes til Fairtrade-merket da det er det merket vi kan gå 100% god for.

3. Hvor ofte rapporterer en Fairtrade-kommune til Fairtrade Norge?
Hver Fairtrade-kommune plikter å rapportere om sitt arbeid en gang annehvert år ved årsskifte. Rapporteringsfristen er som regel cirka to måneder.

4. Hva skjer etter at kommunen har fått status som Fairtrade-kommune?
Når en kommune har fått godkjent sin søknad har man nådd en viktig milepæl i arbeidet. Nå skal Fairtrade-kommunen jobbe aktivt for å få enda flere samarbeidspartnere og øke omfanget og kunnskapen om Fairtrade i kommunen både internt og eksternt. Det er bare fantasien som setter grenser for hvordan man kan klare å nå ut til alle virksomheter, bedrifter og personer i hele kommunen.

5. Hvem kan sitte i styringsgruppa?
Alle som ønsker det kan i teorien være med i styringsgruppa for Fairtrade-arbeidet i kommunen. Det er opp til hver enkelt kommune å etablere og opprettholde sin styringsgruppe. Det er vanlig at personer med forskjellig bakgrunn og verv både går ut og inn i styringsgruppa. Vi oppfordrer til å ha en bredt sammensatt styringsgruppe med engasjement og ambisjoner.

6. Hvem har ansvaret for kontroll og diplomering?
Det er styringsgruppa i Fairtrade-kommunen som på vegne av kommunen er ansvarlige for at kriteriene overholdes. Når en kommuen får status som en Fairtrade-kommune skal det avholdes et arrangement med overrekking av diplom for å markere at kommunen har fått status som Fairtrade-kommune.

7. Kan man regne enkeltmannsforetak som en arbeidsplass?
Selvfølgelig! Alt som er en arbeidsplass for minimum en person kan regnes inn under kategorien 'lokal arbeidsplass'.

8. Hvilke gevinst ligger det i en Fairtrade-kommune status?
Den største gevinsten er at kommunen bidrar til en mer bærekraftig utvikling og støtter marginaliserte bønder i fattige land. Gjennom å agere lokalt påvirker kommunen globalt. Med statusen får kommunen et image som beviser at ansvarlige innkjøp og konsum er satt på dagsorden - kommunen har tatt et bevisst og positivt valg for å følge med i tiden. Det er også mange muligheter for positiv mediedekning og aktivteter for en Fairtrade-kommune.

9. Kan en Fairtrade-kommune miste sin status?
Hvert år må Fairtrade-kommunene rapportere om sitt arbeid til Fairtrade Norge. Om man ikke rapporterer, kriteriene ikke overholdes eller om det ikke er noen aktivitet og fremgang, kan kommunen miste sin status.

 

  

Har du egne spørsmål send dem gjerne til oss på kontakt@fairtrade.no