Tips og erfaringer for å styrke og forbedre arbeidet

Nedenfor er et utvalg tips og erfaringer som kan være med på å styrke arbeidet i din kommune, enten om kommunen allere er Fairtrade-kommune eller ønsker å bli det. Dersom du har flere gode tips eller erfaringer som er verdt å få frem, så tar vi gjerne imot! Alle kommuner er forskjellige og prioriterer ulikt. Det samme gjelder styringsgruppenes sammensetning, engasjemet, rammeverk og disponible ressurser.
1181

Ordføreren i Namsos får overrekt diplom av tidligere Daglig Leder i Fairtrade Norge, Ragnhild Hammer 08.06.09.
 • Sørg for at styringsgruppa møtes regelmessig og jobber målrettet. Ferdigstill en årlig aktivitetsplan med tidsfrister for fremtidig arbeid og fordel arbeidsoppgavene. Man kan også utarbeide en egen kommunikasjonsplan hvor man beskriver ulike målgrupper man ønsker å nå ut til i sitt nærmiljø, hvordan man når ut på best mulig måte, hvilke kanaler vil man bruke, hvordan gjenomføre og en kostnadsoversikt.
   
 • Dersom styringsgruppa sliter med frafall eller rekrutering i styringsgruppa så bruk nettverket deres og lokale medier til å hente inn nye personer med engasjemet og "stå på vilje". Det er viktig med god forankring i kommunen og kanskje er det nettopp kommunen som burde ta en større del av ansvaret for å drive arbeidet fremover.  
 • Prøv å opprettholde en bredt sammensatt styringsgruppe. Gjerne med representanter fra lokale organisasjoner, handelsstanden, politikere, næringslivet, kommunens informasjonsavdeling og kommunens innkjøpsenhet.
 • Opprett et kontaktregister over samarbeidsparnerne. Både interne og eksterne. På den måten har man oversikt og kan ha jevnlig kontakt med lokale bedrifter, organisasjoner, serveringssteder og andre kommuner. Lag gjerne en samarbeidsavtale.
 • Ta kontakt med andre Fairtrade-kommuner og samarbeid om felles kampanjer, materiell, aktiviteter og annonsering.
 • Husk at ingen forslag er for dumme! Fairtrade er morsomt å jobbe med og det er bare fantasien som setter grenser for hvordan man skal nå ut med det positive budskapet.
 • Lag eget materiell tilpasset din kommune. Flere velger å lage egne flyers, informasjonsfoldere, t-skjorter, bannere, handlenett, guider og roll-ups. Ta kontakt med Fairtrade Norge så hjelper vi til med å tilpasse materiellet med riktig design og logo. Vi har allerede flere maler tilgjengelig.
 • Husk å samarbeide med lokale medier. Sammen med mediene kan man feks arrangere en Fairtrade-stafett i kommunen hvor man skal få med seg nye bedrifter på laget og følge stafetten i eksempelvis lokalavisen.
 • Få med politikerne og kommunens administrasjon slik at Fairtrade blir en naturlig del av kommunen, både internt og eksternt. Få arbeidet med Fairtrade inn i kommunens overordnede styringsdokumenter slik at man slipper å jobbe mot byråkratiet og heller med. Arranger informasjonsmøter og opplæring for de ansatte, bedrifter og innbyggere.
 • Engasjer innbyggerne i kommunen ved å arrangere konkurranser, invitere til arrangementer/møter eller feks ved å skrive fast i kommunens eget magasin dersom din kommune sender ut informasjon til sine innbyggere.
 • Dersom styrinsgruppa ikke allerede har et budsjett så tar dere kontakt med kommunen og ser på muligheten for å få midler til å følge opp arbeidet med Fairtrade i kommunen. Kommunen har fattet et vedtak om å følge opp arbeidet med Fairtrade i sin kommune og det er naturlig at det blir satt av ressurser til dette.
 • Husk at man kan få til mye bare ved å "feie for egen dør". Innfør eksempelvis Fairtrade-merket kaffe hjemme, i vennekretsen og på din arbeidsplass.
 • Følg Fairtrade-kommuner på Facebook, og opprett en egen Facebook-side eller blogg som synliggjør Fairtrade-arbeidet og engasjer kommunens innbyggere.
 • Jobb for å kartlegge innkjøpsmønsteret til kommunen og se på hvordan man kan øke omfanget av Fairtrade-merkede produkter. Samarbeid med kommunens innkjøpsenhet og etterspør hos leverandører. Få med de andre kommunene til å etterspørre Fairtrade-merkede produkter hos leverandørene dersom kommunen er med i et innkjøpssamarbeid.
 • Sørg for at Fairtrade-merkede produkter benyttes når kommunen kjøper gaver. Både til gjester, julegaver til ansatte og til foredragsholdere ved arrangementer. 
 • Bruk kommunens hjemmeside og intranett aktivt til å spre informasjon.
 • Ta del i Fairtrade Norge sine nasjonale aktiviteter og kampanjer hver vår og høst.