Ressurser / kriterier

Nedenfor har vi samlet dokumenter og filer som kan være nyttige i arbeidet med Fairtrade-kommune. Ta kontakt med Fairtrade Norge dersom du eller din kommune har dokumenter eller annet relevant materiell som kan publiseres her for nedlasting.
1069

Fairtrade-kommune kriterier er under revidering. For spørsmål, ta kontakt med cathrine@fairtrade.no