Flekkefjord kommune

Flekkefjord er Norges 26. Fairtrade-kommune og ble utnevnt i september 2010, etter at vedtak ble fattet i bystyret i mai 2008. Styringsgruppa i Flekkefjord jobber målrettet for å skape mer bevissthet innen kommunale avdelinger og generelt om å øke bruken av Fairtrade-merkede produkter. Sammen med Fairtradekommunen Kvinesdal arbeider vi med nettverksbygging for å forsøke å inspirere nabokommunene på begge sider av Rogalandsgrensen til å bli Fairtradekommuner.
1802

Marianne Nuland Andersen mottok den 30. september diplom fra leder i Fairtrade Norge Erik Hager i Sauda på den nasjonale Fairtrade konferansen.

Slik jobber vi i Flekkefjord
Styringsgruppa møtes ganske ofte og har hatt fem møter hittil i år. Vi fordeler ulike oppgaver blant styringsgruppas medlemmer. Vi har hatt møter med fagforeningene, og med rektorer og barnehagestyrere i kommune, i tillegg til kommunens ledergruppe. Vi stiller gjerne opp på stand i byens gater, senest under miljødagen like før valget. Sammen med Kvinesdal deltok vi med stand på Lister vitenmesse for skoleelever og lærere i Kvinesdalshallen.

I Flekkefjord benytter vi Fairtrade-merket kaffe og te på rådhuset. Vi jobber for etter hvert å øke omfanget av Fairtrade-merkede produkter i det interkommunale innkjøpssamarbeidet, OFA, offentlige anskaffelser i Agder. Flekkefjords målsetninger for 2011 er at flere kommunale institusjoner skal kjøpe fairtrademerkede produkter, og utvide spekteret av slike produkter.

Videre vil kommunen fortsette med å utfordre de andre kommunene i Listerregionen og kommunene på andre siden av Rogalandsgrensen til å jobbe for å bli fairtradekommuner, slik som Flekkefjord og Kvinesdal er blitt.

Les mer på Flekkefjord kommune sine nettsider og på Fairtrade Flekkefjord sin Facebook-side.