Slik jobber vi med Fairtrade i Trondheim

Av: Styringsgruppa for Fairtrade-kommunen Trondheim

På initiativ fra Miljøpartiet De Grønne og Venstre vedtok bystyret i Trondheim i november 2006 at Trondheim kommune, som en viktig kunde og opinionsleder, skulle, utvikle og støtte en strategi for å fremme varer med Fairtrade-merket som ledd i et engasjement for en mer rettferdig verden. Målet var at Trondheim skulle oppnå status som norsk Fairtrade-kommune. Det ble nedsatt ei bredt sammensatt styringsgruppa som jobbet iherdig for å oppfylle Fairtrade Norge sine kriterier, og 10. januar 2010 ble sertifiseringsmålet nådd. Allerede før Bystyrets vedtak har Fairtrade vært et tema i skolene i Trondheim. I dag er skolene den viktigste arenaen for å nå ut til befolkningen om hva Fairtrade innebærer og som innkjøper.
8330
Skrevet 10/6/2014

Grønt Flagg som drivkraft
Både for å bli Fairtrade-kommune og for å opprettholde statusen har Trondheim gjennomført en rekke utadrettede prosjekt som å lage en informasjonsfilm vist som forfilm på Trondheim kino, ulike kampanjer, deltatt på sommer martnan og byens julemarkedet – samt gjennomført flere interne skoleringsseminar, endret innkjøpsstrategien og samarbeidet med næringsliv og frivillige organisasjoner, men et prosjekt har hele tiden skilt seg ut.

I 2003 vedtok Trondheim kommune også at de skulle være en Grønn Barneby og at den internasjonale miljøsertifiseringsordningen for bærekraftig utvikling - Grønt Flagg (Eco-School) - skulle innføres i alle kommunens skoler og barnehager. Helt fra starten av har klima, Miljø og Forbruk vært et sentralt tema på nettverksmøtene for nye skoler. Her har Fairtrade vært et sentralt tema, og det har blitt oppfordret til Fairtrade-innkjøp på lærerværelser og ved arrangement.

Skolene Byåsen og Brundalen ble pilotskoler for å sette Fairtrade-arbeidet i system. Byåsen skole har vært svært imøtekommende, engasjert og proaktiv til et tett samarbeide med en skole i Ghana som har vart i over ti år. I forlengelsen av samarbeidet ble Akosombo International School sertifisert som Vest Afrikas første Eco-School (Grønt-Flagg skole), sommeren 2014. Gjennom dette samarbeidet har ulike delegasjoner av elever, lærere og foreldre – inkludert inspektør Tove Sivertsvik ved Brundalen skole og rektor Wenche Kjellby Nesset fra Byåsen -  fått anledning til å besøke en Fairtrade-farm som dyrker bananer og ananas , og hatt ulike gjenbesøk i Trondheim. Dette har skapt et engasjement i lokalsamfunnet i Trondheim som har inspirert til at Trondheim fikk de to første Fairtrade-barneskolene i Norge – Brundalen og Byåsen (Du kan lese mer om samarbeidet på denne elev-bloggen).

Fairtrade – formelt integret som Grønt Flagg prosjekt
I 2013  Nådde Trondheim kommune sitt mål med å  miljøsertifisere alle sine skoler og barnehager. Flere av dem hadde da holdt på i ti år og har vært gjennom alle prosjektene Grønn Barneby tilbyr. Bystyret ga da en ekstra bevilgning for å satse på Fairtrade som et nytt Grønt-Flagg prosjekt. Grønn Barneby har tatt denne utfordringen og invitert elever og lærere til alle nettverkssamlinger for Grønt Flagg koordinatorer gjennom fjor året. Introduksjonsåret ble avsluttet med et stort seminar for 6. trinn hvor blant annet Fairtrade Norge, Trondheim kommmune og Framtiden i Våre Hender deltok.

Målet nå er at alle skoler og barnehager som ønsker skal kunne introdusere Fairtrade som integrert undervisningstema i relevante fag som forming, matlaging og samfunnsfag – i tillegg til egne arrangement som for eksempel FN dagen hvor Fairtrade er et naturlig innslag. FEE Norge – som har står bak Grønt Flagg i Norge stiller seg bak initiativet og vil også bidra til at Fairtrade i skolen også brer seg til øvrige kommuner i landet.

Trondheim kommune fortsetter sitt Fairtrade arbeide også andre sektorer, og har blant annet hatt en presentasjonsrunde i kommunens helse og velferdsenter. Les mer om Fairtrade-relaterte aktiviteter på kommunens egen Fairtrade-blogg.


Kontakt informasjon:
Grønn Barneby Trondheim Kommune
Bjørn Arild Silseth
bjorn-arild.silseth(a)trondheim .kommune.no
95907100

FEE Norge
Marit Kjellsvik
kjellsvik(a)online.no
97608076

Prosjektanvarlig Eco-Schools Ghana
Og koordinator Byåsen – Akosombo
Hilde Opoku
Hilde.Opoku(a)gmail.com

Relevante lenker

Grønt flagg

Grønt Flagg er en internasjonal miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager, grunnskoler, videregående skoler og folkehøgskoler. Mange skoler og barnehager med Grønt flagg jobber aktivt med Fairtrade.