Hvorfor bli Fairtrade-kommune?

Hvorfor skal man jobbe aktivt for at en kommune skal få status som Fairtrade-kommune? Hva får man igjen for det?
1139

Fairtrade-kommune logoen kan brukes av alle Norske Fairtrade kommuner i deres arbeid.

Når kommuner rundt i landet gjør sine innkjøp er prinsippet det samme som når man handler i butikken. Man har et valg, og kan velge at kaffen i koppene på rådhuset skal være Fairtrade-sertifisert. Det samme kan bananene i kommunens barnehager og sukkeret på pleiehjemmet være. 

Hvis en kommune velger produkter med Fairtrade-sertifisering har dette en direkte effekt for mange bønder og arbeidere i Afrika, Asia og Latin Amerika som skritt for skritt får forbedret sine arbeids- og levekår. Det offentlige gjør innkjøp for over 400 milliarder årlig, og har dermed en enorm forbrukermakt som bør benyttes til å skape positiv endring. Husk at hvert eneste kjøp bidrar!

Selv om det virker åpenlyst for mange at en kommune skal ha en etisk og bærekraftig innkjøpspolitikk, så er ikke realiteten bestandig slik. Men mange kommuner har kommet langt i arbeidet med etiske innkjøp og stadig flere kommuner jobber tetter sammen rundt temaet.
 

Mennesker i høysetet
Ved å velge og støtte Fairtrade som kommune, kan samfunnet sammen bidra i et handelssystem som setter mennesker i høysetet og ikke bare profitt. Våre stemmer blir høyere når vi snakker sammen, og effekten av Fairtrade vokser jo flere som handler produktene.

Arbeidet mot en Fairtrade-status vil bringeKaffe med hender sammen flere forskjellige samfunnsaktører i kommunen som sammen jobber mot et felles mål. Det å bli en Fairtrade-kommune innebærer aktivt arbeid, mye moro, og det er også en fin måte å samle folk på. Det vil også være en prestasjon som alle kan feire og være stolte av! Det sender i tillegg et kraftig signal om hvordan lokalsamfunnet ønsker at ordinær handel skal foregå - i bunn og grunn kan man si at det dreier seg om internasjonal solidaritet.


Forbrukere etterspør etikk og samfunnsansvar
Det er selvfølgelig mange forklaringer på hvorfor Fairtrade-kommune prosjektet er populært og har etablert seg i store deler av verden. I mange kommuner er det visjonære mål, som en mer rettferdig global handel, andre steder en økt interesse for å bruke offentlige innkjøp som et kraftig verktøy for å bidra til bærekraftig utvikling, og dermed forvalte skattepenger på en ansvarlig måte.

Dagens forbrukere etterspør mer og mer en global handel hvor etikk og samfunnsansvar er en del av transaksjonen. Forbruket av Fairtrade-sertifiserte varer øker jevnt over hele verden og det er først når man kjøper en vare at utviklingen skjer. Det er ingen bønder eller arbeidere som får nyte godt av Fairtrade-systemet dersom forbrukerne ikke etterspør og kjøper produktene. Det er også flere og flere bedrifter som satser på Fairtrade-merkede produkter og synliggjør dette aktivt ovenfor sine ansatte og gjester.

Bra for omdømmet
Å jobbe for en Fairtrade-kommune status sender signaler om at man ønsker et samarbeid rundt etisk forbruk. Videre gir det et klart bilde av kommunen som en ansvarlig kommune som tar ansvar for sitt konsum og sine innkjøp. Dette gir kommunen økt troverdighet og kan være bra for omdømmet. En status som Fairtrade-kommune kan også gi omfattende medieoppmerksomhet, både gjennom arbeidet frem mot godkjent status og i tiden etterpå. 

Mange Fairtrade-kommuner jobber i dag sammen rundt ulike aktiviteter og kampanjer både nasjonalt og internasjonalt. Ved å være med i forumet blandt verdens Fairtrade-kommuner vil man hele tiden oppdage nye måter å jobbe på samtidig som man blir inspirert til å ta prosjektet til nye høyder.