Hvordan bli Fairtrade-kommune

Flott, du ønsker at din kommune skal få status som Fairtrade-kommune og vi skal gjøre vårt beste for å hjelpe til i prosessen!
1604

Denne logoen kan alle Fairtrade-kommuner bruke i sitt arbeid.

Det er opp til hver enkelt kommune å organisere arbeidet med Fairtrade på sin måte, i sitt eget tempo, med sine egne prioriteringer og målsettinger. Nedenfor følger noen tips som kan være nyttige for å komme skikkelig i gang. Vi anbefaler også å se på hvordan andre Fairtrade-kommuner organiserer sitt arbeid. Ta kontakt og bruk andre Fairtrade-kommuner som støttespillere i prosessen. Kanskje er nabokommunen allerede en Fairtrade-kommune? Bruk også Fairtrade Norge og våre hjemmesider som en ressurs. Trykk her for å få en oversikt over flere tips og erfaringer som kan være nyttige i arbeidet.

Last først og fremst ned kriteriene for Fairtrade-kommuner for å få en oversikt over hva slags arbeid som skal gjøres. Kanskje er allerede et eller flere av kriteriene oppfylt?

Knytt kontakter og bygg nettverk
Det er viktig å ha bred støtte og god forankring lokalt. Kom i kontakt med andre i ditt lokalsamfunn som du tror kan være interessert i et samarbeid rundt Fairtrade. I alle Fairtrade-kommuner er det en styringsgruppe som er ansvarlige for Fairtrade-arbeidet i kommunen. Det er viktig å få med representanter i gruppa som er engasjert og ønsker å bidra. Bruk lokale medier for å rekrutere og få oppmerksomhet. Alle styringsgrupper skal ha en leder og en kommunal kontaktperson som representerer kommunen i styringsgruppa. Sett målsettinger for arbeidet.

Kommunale innkjøp
Effekten av Fairtrade er først og fremst når man kjøper produkter med Fairtrade-merket. Det oppfordres sterkt til at en representat fra kommunens innkjøpsavdeling er representert i styringsgruppa for å jobbe systematisk med å øke omfanget av Fairtrade-merkede produkter i kommunens egen innkjøp.

Fatte vedtak i kommunestyret / bystyret
Det er viktig at kommunens politikere fatter et vedtak om at kommunen ønsker status som Fairtrade-kommune. Vedtaket bør være grundig gjennomarbeidet (med tidsfrister) slik at kommunen forplikter seg til å følge opp arbeidet med Fairtrade og statusen vedlikeholdes. Det anbefales at kommunen bevilger økonomiske og personalmessige ressurser for å følge opp arbeidet med Fairtrade i kommunen. En person fra kommunens sentraladministrasjon skal representere kommunen i styringsgruppa.

Få med serveringssteder
I en Fairtrade-kommune skal det være tilgjengelige Fairtrade-merkede produkter på et utvalg av kommunens serveringssteder som kafeer, hoteller, restauranter og puber i kommunen. For å få en oversikt i kommunen og få med flere serveringssteder kan man engasjer for eksempel en skoleklasse eller en ungdomsorganisasjon. Slike aktiviteter kan gi god og positiv mediedekning. Lag avtale med serveringsstedene slik at dere kan jobbe sammen i tiden fremover.

Informasjonsarbeid
I en Fairtrade-kommune skal man drive aktivt informasjonsarbeid for å øke kunnskapen og forbruket av Fairtrade-merkede produkter. Bruk lokalmedia aktivt og la gjerne en avis få følge styringsgruppa og Fairtrade-arbeidet eksklusivt. Få med kommunen, næringslivet og organisasjoner for å arrangere informasjonsrelaterte aktiviteter og konkurranser. Det blir mer og mer vanlig at styringsgruppa oppretter egen blogg og/eller Facebook-side hvor man publiserer relevant informasjon og informerer om arbeidet. Mange kommuner tilpasser også eget materiell (flyers, roll-ups, plakater osv.) i sitt arbeid. Ta kontakt med Fairtrade Norge så kan vi hjelpe til med tilpassing av materiell til din kommune.  

Send inn søknad
Når man mener at alle kriterier en oppfylt kan man sende inn søknad til Fairtrade Norge. Dersom søknaden godkjennes skal det avholdes et arrangement der kommunen får tildelt sitt diplom som beviser at den er en Fairtrade-kommune. En viktig milepel i arbeidet er oppnådd, men arbeidet avsluttes ikke her. Nå skal man arbeide videre for å øke kunnskapen og forbruket av Fairtrade-merkede produkter både internt og eksternt i kommunen. Gå sammen med andre Fairtrade-kommuner rundt aktiviteter, arrangementer og kampanjer. Det er bare fantasien som setter grenser for hvordan deres kommune kan bidra i kampen mot fattigdom.

.pdf