Hva er en Fairtrade-kommune?

Hvordan startet det?

Statusen Fairtrade-kommune er en utnevnelse for kommuner eller byer som engasjerer seg for etisk handel og jobber for å øke kjennskapen til og forbruket av Fairtrade-merkede produkter i egen organisasjon og i sitt lokalmiljø. I en Fairtrade-kommune jobber flere samfunnsaktører sammen for å nå felles mål slik at de kan bekjempe fattigdom i utviklingsland gjennom handel.
7982

Møt noen av ildsjelene som var med på oppstarten av hele Fairtrade-kommune bevegelsen i England. Her får du forklaringen på hvordan det hele startet, hva det hele handler om, effekten av en voksende bevegelse og hvordan alle - uansett hvem man er - kan være med å bidra.

For å få status som Fairtrade-kommune må det jobbes aktivt for å oppfylle grunnkriteriene som er satt av Fairtrade Norge. Nå kommunen oppnår status som en Fairtrade-kommune skal det også drives et kontinuerlig arbeid i kommunen for å øke kunnskapen om etisk handel, og for å øke fobruket av Fairtrade-merkede produkter. Konseptet Fairtrade-kommune gir en ramme å arbeide innenfor når det gjelder etisk forbruk, og kan også fungere som et godt springbrett for andre initativer innenfor miljø og rettferdighet.

Over 1500 kommuner

Konseptet kommer fra Storbritannia hvor Garstang ble utnevnt til verdens første Fairtrade-town i år 2000. På verdensbasis finnes det i dag over 1500 Fairtrade-kommuner og byer fordelt på over 20 land. Fairtrade-kommunene har fått svært mye oppmerksomhet, og har gitt Fairtrade et løft ingen kunne drømme om på forhånd. Takket være det iherdige arbeidet mange Fairtrade-kommuner legger ned, løftes stadig flere bønder og arbeidere i utviklingsland ut av fattigdom.

De fem grunnleggende kriteriene som må oppfylles for at en kommune skal kunne få status som Fairtrade-kommune, er:

  • Kommunestyret eller bystyret må gjøre et vedtak om at kommunen ønsker status som Fairtrade-kommune og støtte Fairtrade. Det skal minimum serveres Fairtrade-merket kaffe i kommunens sentraladministrasjon, og i politiske møter. Det må dannes en lokal styringsgruppe som har ansvaret for å drive arbeidet fremover. Styringsgruppen må minimum ha en representant fra kommunens administrasjon og anbefales å være bredt sammensatt.
  • Et utvalg av Fairtrade-merkede produkter må være tilgjenglig for forbrukere i lokale butikker og på serveringssteder.
  • Fairtrade-merkede produkter må benyttes i et visst antall lokale bedrifter, skoler, kirker eller lignende.
  • Skolene i kommunen oppfordres til å arbeide for å få status som Fairtrade-skoler, tematisere Fairtrade i undervisningen og benytte seg av Fairtrade-merkede produkter.
  • Det skal drives et aktivt informasjonsarbeid i kommunen og det oppfordres til at Fairtrade-kommunene tar del i Fairtrade Norge sine nasjonale aktiviteter og kampanjer.

Finn ut mer på fairtradetowns.org.

Relevante lenker

Last ned kriterier, søknadsskjema og relevante dokumenter for Fairtrade-kommuner