I menigheten og kirken

Konseptet "Grønne menigheter" er veldig populært, konkret og nyttig. Fairtrade er godt innarbeidet i konseptet og mange menigheter og kirker engasjerer seg sterkt. Prosjektet drives av Den Norske Kirke, Kirkens Nødhjelp og Norges Kristne Råd.
4794

Menigheter over hele Norge har bestandig vært engasjert i arbeidet med Fairtrade både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I styringsgrupper i Fairtrade-kommunene er veldig ofte kirken og/eller menigheter representert.

Nettsiden grønnkirke.no er et felleskirkelig ressurssted for kirker, menigheter, organisasjoner og enkeltpersoner som arbeider med miljø- og klimaspørsmål. Fairtrade er godt innarbeidet i konseptet.
 
Her kan du finne inspirasjon til hvordan man kan sette klima og miljø på dagsorden - i det praktiske hverdagslivet og i gudstjenester, undervisning, bibelgrupper, barne- og ungdomsarbeid og andre sider av menighetslivet.
 
Her finner du også teologisk refleksjon rundt miljø- og klimautfordringene, og du kan lese om ting som skjer rundt om i Norge med fokus på kirke og miljø.

Bli grønn menighet i dag!

 

 

Relevante lenker