Engasjere kommunen din

Er kommunen din en av de 37 Fairtrade-kommune i Norge? Hvis svaret er nei, kan den bli det ved hjelp av deg! Her er noen tips til hvordan du kan jobbe for at din kommune skal bli en Fairtrade-kommune.
1600

Det finnes nå 37 Fairtrade-kommuner i Norge. Fairtrade-kommune er en utnevnelse for kommuner eller byer som engasjerer seg for etisk handel og jobber aktivt med å øke kjennskapen til og forbruket av Fairtrade-merkede produkter i sitt lokalmiljø. I en Fairtrade-kommuner jobber flere samfunnsaktører sammen med kommunen for å nå felles mål for å sammen kunne bekjempe fattigdom i utviklingsland gjennom handel. I verden finnes det totalt over 1000 Fairtrade-kommuner og antallet vokser raskt. Disse kommunene er i stor grad med på å gjøre verden bedre skritt for skritt.

For å få status som Fairtrade-kommune må det jobbes aktivt for å nå fem grunnkriterier som er satt av Fairtrade Norge. Det skal også drive et kontinuerlig arbeid i kommunen for å øke kunnskapen om etisk handel og for å øke fobruket av Fairtrade-merkede produkter. Konseptet Fairtrade-kommune gir en ramme å arbeide innenfor når det gjelder etisk forbruk, og kan også fungere som et godt springbrett for andre initativer innenfor miljø og rettferdighet.

Dersom din kommune allerede har status som Fairtrade-kommune kan du ta kontakt med din lokale styringsgruppe og engasjere deg via den. Les mer om prosjektet i menyen under Fairtrade-kommune!