Feirer landets første Fairtrade-fylke

I dag markeres det at Østfold endelig kan kalle seg landet første Fairtrade-fylke.
-Det er fantastisk når man i felleskap jobber for å fremme viktigheten av rettferdig handel i lokalsamfunnet. Det bidrar til bedre kår for bønder og arbeidere i fattige land, sier Marianne Størseth i Fairtrade Norge.

 

Nettverksmøte og skolebesøk i Sauda

Mandag 11. januar var det en flott og inspirerende dag i Sauda med nettverksmøte for Fairtrade-kommuner.

 

Innspill om bistand og næringsutvikling

I sommer lanserte regjeringen stortingsmelding 35 "Sammen om jobben - næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet". Fairtrade Norge har gitt sine innspill om hva regjeringen kan gjøre helt konkret for å bidra til at jorbdrukssektoren i utviklingsland blir en sektor som er mer bærekraftig og lønnsom for enkeltmennesker og stater.

 

Arbeiderbevegelsens Fhs blir Fairtrade-skole!

Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole ble 23. november 2015 utnevnt til Fairtrade-folkehøgskole!

 

Tebønder i Kenya merker klimaendringen på kroppen

Victor Biwot er tebonde i et Fairtrade-sertifisert bondekooperativ i Kenya. Han er til stede under klimaforhandlingene i Paris, og har skrevet en tankevekkende bloggpost hos britiske The Guardian.

 

Sarpsborg nyeste Fairtrade-kommune

22.oktober fikk Sarpsborg offisielt status som Fairtrade-kommune og stiller seg i rekkene som Fairtrade-kommune nummer 38.

 

Fairtrade Climate Standard gjør kooperativer og lokalsamfunn rustet til å bekjempe klimaendringer

Fairtrade International har utviklet Fairtrade Climate Standard. Fairtrade-sertifiserte bondekooperativer og plantasjer kan nå selge klimakvoter og få tilgang til det internasjonale karbonmarkedet. Klimakvoteprosjektet vil være et verktøy for kooperativer og plantasjer både for å reduser egne klimautslipp og for å finansiere tilpasning av jordbruket i møte med klimaendringene.